Page 30 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

29
Tablo 10 Yalvaç Tarım Alanları
İşlenen tarım alanı
Uzun ömürlü bitkiler
Toplam işlenen tarım alanı ve uzun
ömürlü bitkiler alanı
Toplam işlenen tarım alanı
Tahıllar ve diğer
bitkisel ürünlerin
alanı
Sebze bahçeleri alanı
Süs bitkileri alanı
Toplam
Diğer meyveler, içecek ve Baharat
bitkileri alanı
Bağ alanı
Zeytin ağaçlarının kapladığı alan
Yem bitkileri alanı
Ekilen
Nadas
57 376 50 738 47 533
2 612
593
-
6 638
4 226
2 412
-
4 446
Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Isparta, TÜİK 2013.
Yalvaç ilçesinde gelişmiş en önemli sanayi kollarından biri deri işlemeciliğidir. Yalvaç’ta
deri işlemenin tarihi gelişimi çok eskilere uzanmaktadır. 1929’da kurulan Deri Fabrikası,
1949’a kadar İstanbul Beykoz Deri Fabrikası’na bağlı olarak faaliyette bulunmuştur. Bir
süre sonra ise kapanmıştır. Dericilik faaliyetleri halen küçük atölyelerde devam
ettirilmektedir (BAKA, 2012). Günümüzde 50 işyerinin faaliyet gösterdiği tabakhanede,
üretim geleneksel yöntemlerle devam etmektedir. Yalvaç’ta hem büyükbaş hem de
küçükbaş hayvan derisi işlenmektedir. Verilere göre bu işyerlerinde 250 ton büyük baş
hayvan derisi, 50.000 adet küçükbaş hayvan derisi üretim kapasitesi bulunmaktadır
(Isparta Kırsal Kalkınma Planı, 2014-2019). İşyerlerinin kapasite kullanım oranları %70-
80 düzeyindedir. Yalvaç, Türkiye’de bu alanda gelişmiş en önemli merkezlerden biri
olması bakımından önem taşımaktadır. Üretilen ürünler İstanbul, Ankara, Konya, İzmir
gibi büyük şehirlere pazarlanmaktadır. Üretilen ürünler arasında en önemlisi büyükbaş
hayvan derisinden imal edilen çırçır rölesidir. Çırçır rölesi, pamuğu çekirdeğinden
ayırmada kullanılmaktadır. Pamuğun liflerini, koparmadan ve hatta hiç deforme
etmeden çekirdeğinden ayırabilen tek üründür. Türkiye Çırçır rölesi üretiminin %80’i
Yalvaç’ta yılda 15.000 adet çırçır rölesi üretimi ile gerçekleşmektedir. Üretilen çırçır
rölesi Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Antalya ve İzmir illerine
satılmaktadır (BAKA, 2012).