Page 31 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

30
Yalvaç ilçesi köyleri ve kasabalarıyla birlikte ticari potansiyele sahiptir. Yalvaç pazarında
satılan mahalli ürünler içinde kaymak, kaymak yağı, yoğurt önemli bir yer tutar. Ayrıca,
oto tamir ve bakımı hususundaki faaliyetler çok ileri düzeydedir. Demir doğrama işleri
de ileri düzeyde yürütülen faaliyetler arasındadır (Yalvaç Belediyesi, 2015).
Yalvaç’ta son yıllarda madencilik sektöründe de hızlı bir yükseliş görülmektedir. Demir
çelik sanayinde kullanılan olivin cevheri ilçeden çıkartılarak Ortadoğu ve Avrupa
ülkelerine ihraç edilmektedir. Ayrıca ilçede kömür çıkarılarak il dışına satışı
gerçekleştirilmektedir. Barit ve alüminyum yatakları da ilçede mevcut olup özellikle
barit yatakları ilçede işletilmektedir. Bölgede bulunan mermer yatakları da işletilmekte
olup istihdam konusunda bölgeye yarar sağlamaktadır (Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası,
2012).
6.7
Sosyal ve Kültürel Yapı
Yalvaç ilçesi sınırları içerisinde bulunan Roma Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait
eserlerin tanıtılması, milli folklorun yaşatılması, ilçenin turizmde istenilen seviyeye
gelmesi ve turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi adına ilçede uzun yıllardan
günümüze Psidia Antiocheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali adı altında etkinlikler
düzenlenmektedir.
Yalvaç’ın eğitim ve kültür durumu da oldukça yüksek düzeylerde olup okuma yazma
oranı %91,3’dür. Eğitim alt yapısı olarak ilçede bir problem yaşanmamaktadır. Yalvaç’ta
iki adet matbaa olup haftalık 2 yerel gazete basımı gerçekleştirilmektedir. Yalvaç’ın
kültürel zenginliklerini gözler önüne seren Yalvaç Müzesi Roma, Bizans ve Osmanlı
Devirlerine ait eserler ile oldukça zengin bir müze niteliğindedir. Tarihi ören yerleri
olarak Antiocheia in Pisidia kenti yer almaktadır. Antik kent son yıllarda önem arz eden
ve Yalvaç’ın tanıtımında önemli bir etken olan “İnanç Turizmi” açısından oldukça fazla
ilgi görmüştür.
Yalvaç’ta 1 adet sinema bulunmakta olup tiyatro salonu yoktur. Sportif faaliyet olarak
futbol faal olarak gerçekleştirilmekte, uygulama yeri olarak düzkır mevkiinde 500
seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu, 60.000 m
2
’lik futbol sahası, voleybol ve basketbol
sahaları kullanılmaktadır. Spor ve halkoyunları faaliyetleri ortaöğretim ve ilköğretim
okulları arasında yaygın olarak yapılmaktadır. Pelitaltı spor tesisleri ve takımların kamp
yapmaları için her olanak mevcuttur (Yalvaç Belediyesi, 2015).
Turizmin geliştirilmesi ve ilçeye katkısının arttırılması adına Yalvaç Belediyesi, Mimarlar
Odası Antalya Şubesi ve Çekül ortaklığında “Yalvaç Kültürel – Doğal Değerlerin
Korunması Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi” isimli bir proje yürütülmüştür.
Projeye destek amacı ile 2001 ve 2002 yaz dönemlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencilerine
yaz okulu açılmış ve proje kapsamında yer alan sivil mimarlık örneklerinin tespiti ve