Page 33 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

32
motiflerdir. Kullanılan renkler ise genellikle siyah, mavi ve kırmızıdır (Isparta İl Kültür
Turizm Müdürlüğü, 2015).
6.7.1.3
Semercilik, Saraçlık ve Nalbantlık
Semer yapımı da, Yalvaç’ta bir işkoludur.
Daha çok ulaşımın elverişli olmadığı patika
yollarda tercih edilir (Yalvaç Belediyesi,
2015). Günümüzde, ulaşım araçlarının
yaygınlaşması, tarım araçlarının gelişmesi ve
yaygınlaşması ile semer, saraç ve nal yapımı
yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Yalvaç
ilçesinde 5 tane semer, 4 tane saraç ve 2 adet nal imalatçısı bulunmaktadır (Isparta İl
Kültür Turizm Müdürlüğü, 2015).
6.7.1.4
Demircilik
Selçukluların Yalvaç’ı fethetmesi sonucunda demircilik mesleği de Yalvaç’a gelmiştir ve
günümüzde de varlığını sürdürmeye devam etmektedir. İlçede demirci ustaları yeni
sanayi sitesinde faaliyet göstermekte olup çevre il ve ilçelerde ürünleri
pazarlamaktadırlar. İlçede şua nda 4 tane demirci ustası mesleği icra etmektedir (Öncü,
2013).
6.7.1.5
Yaylı ve Minyatür Araba Yapımı
Yaylı araba ile ulaşım, bu yörede yaygın olup
yapımı da bir sanattır. Araba ustası, yıllardan
beri, hem tekniğe, hem ekonomik değerlere el
emeğiyle karşı durur. Ayrıca her usta arabanın
altına kendi damgasını mutlaka vurur (Yalvaç
Belediyesi, 2015).
Yalvaç ilçesinde minyatür at arabası yapan
yalnızca bir imalatçı bulunmaktadır. At
arabaları minyatür hale getirilerek otel, lokanta, bahçe vb. sivil mimari yapılarda
dekoratif bir araç olarak kullanılmaktadır (Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2015).
Resim 6 Semercilik
Resim 7 Minyatür At Arabası