Page 38 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

37
9
YALVAÇ’IN TURİZM VARLIKLARI VE ALTYAPISI
9.1
Tarihi ve Kültürel Varlıklar ile Turizm Çeşitleri
İnanç Turizmi
9.1.1
İnanç turizminin her geçen gün daha fazla insanı kapsaması, Türkiye’de özellikle
Hıristiyanlığın dönemeç yollarının geçtiği mekânların daha belirgin hale getirilmesine ve
bu özelliklere sahip mekânların tanıtımının önem kazanmasına neden olmuştur. Bu
amaçla Turizm Bakanlığı tarafından 2000 yılında inanç turizmi kapsamına alınan Isparta
ilinde, kültür ve inanç turizmi açısından değere sahip en önemli mekân Yalvaç’tır
(Sargın, 2006).
9.1.1.1
Psidia Antiocheia Antik Kenti
Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine
bağlayan antik yolların ortasında olan
Antiocheia, askeri, ticari, dinsel veya kültürel
nedenlerle birçok farklı uygarlığa kucak
açmış, Kybele, Men, Musevilik, Hristiyanlık
gibi inançların merkezinde önemli bir şehir
olmuştur (Sargın, 2006).
İnanç turizmi açısından Yalvaç ilçesi büyük bir potansiyele sahiptir. Yalvaç ilçe
merkezine 1 km mesafede bulunan Pisidia Antiocheia antik kentinde bulunan kilise
Hıristiyanlarca önemli sayılmaktadır. Kentin Hristiyanlık dini açıdan önemi ise,
havarilerden olmadığı halde, Hristiyanlığın yayılmasında büyük işler başaran, dinsel
merkezler arasında “müjdeci haberci” olarak bilinen St. Paul’un bu kente yapmış
olduğu misyonerlik seferlerine dayanmaktadır (Demirer, 2003).
İ.S. 46 yılında St. Paul ve Barnabas, Sinagog’da Hıristiyanlığı yaymak için ilk vaazlarını
vermişlerdir. Sonradan burada St. Paul adına bir kilise yapılmıştır. Bu kilise
Hıristiyanların yaptığı ilk kilisedir. Bu bölgede inanç turizmi, ağırlıklı bir turizm türü
olarak yer almaktadır. Son çalışmalarda, Yalvaç St. Paul Kilisesi Turizm Bakanlığınca
hazırlanan inanç turizmi kapsamına dâhil edilmiştir. Ayrıca Haziran 1997 tarihinde
Yalvaç'ta Uluslararası St. Paul Sempozyumu yapılmış olması da bölge turizmi açısından
çok önemli bir girişimdir. Yalvaç ilçesinin sahip olduğu inanç turizmi konusundaki bu
büyük potansiyel Hıristiyanlık dininin kutsal kitabı olan İncil'de yer almaktadır. İncil'in
Resim 9 Psidia Antiocheia Antik Kenti