Page 37 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

36
finansal yetersizlik nedeniyle tamamlanamadığı göz önünde bulundurulursa Ajans’ın
ileriki dönemlerde sağlayacağı desteklerin ilçe turizminin gelişimindeki en önemli
unsurlardan biri olacağı öngörülmektedir.
Ayrıca ilçede bulunan Yalvaç HEM, turizm sektörüne yönelik açtığı ve açacağı kurslarla
birçok gencin bu alanda eğitilmesinde rol oynamaktadır. İlçede turizm sektöründe
gelişmeyi hedefleyen eğitimlerin bu kurumlar vasıtasıyla arttırılmasının sektörün
gelişiminde etkin rol oynayacağı tahmin edilmektedir.
8.3
Finansal Kaynaklar
Isparta ilinin 2012 yılında kamudan almış olduğu yatırım miktarı 83.773.000 TL’dir. Bu
yatırımın %43’ü eğitim, %26’sı tarım, %8’i sağlık, %4’ü enerji, %4’ü turizm, %2,2’si
maden, %2’si ulaştırma ve %10,8’i diğer kamu hizmetlerine yönelik yatırımlardır.
Isparta ilinde turizm sektörüne yapılan turizm kamu yatırımları içerisinde Yalvaç
ilçesine herhangi bir yatırım desteği sağlanmamıştır. Turizm sektörüne yapılan
yatırımlar yalnızca Isparta Davraz Dağı Karlı Yayla Kış Sporları Turizm Merkezi proje
uygulaması ve alt yapı çalışmalarının yürütülmesi için verilmiştir. Batı Akdeniz Bölgesi
olarak turizmden en çok yararlanan il Antalya’dır. Antalya 2012 yılı sonunda turizm
sektörü için 39.624.000 TL kamu yatırımı desteği almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2012).
İlde turizm sektörüne yönelik sermaye birikiminin de zayıf olduğunu söylemek
mümkündür. Bu doğrultuda Yalvaç’ın turizm sektörünün gelişmesinde önemli
etkenlerden biri olan finansal kaynak sağlama konusunda yeterli düzeyde
gelişemediğini belirtmek mümkündür. Buna yönelik ilçeye yapılan yerli ve yabancı
yatırımların arttırılması ve sunulan teşvik ve hibelerin daha sağlıklı değerlendirilmesi ile
ilçede turizm sektörünün finansal kaynaklarının artacağı öngörülmektedir.