Page 45 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

44
9.4
Turizm Alt Yapısı
Yalvaç’ta 2’si Turizm Bakanlığı ruhsatlı, 3’ü belediye ruhsatlı olmak üzere 5 adet
konaklama tesisi bulunmaktadır. İlçede bulunan 2 Turizm Bakanlığı ruhsatlı otel 123
yatak kapasitesine sahiptir. 3 belediye ruhsatlı otel ise, toplamda 158 yatak
kapasitesine sahiptir. Bu veriler neticesinde Yalvaç ilçesinde 281 yatak kapasitesinin
olduğu tespit edilmiştir. İlçede Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kayıtlı 7 adet
restoran, 7 adet kafeterya ve pastane bulunmaktadır. Yalvaç’ta 1 adet seyahat acentesi
bulunmakta olup A grubu şube niteliğindedir. Ayrıca Türkiye geneli ve Yalvaç’a özel
otobüs firmaları da ilçede bulunmaktadır. Yalvaç ilçesinde hediyelik eşya satılan 7 tane
firma bulunmaktadır. Ayrıca tarihi el sanatlarını devam ettiren de 4 firma ilçede
faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçede turizm faaliyetlerine destek olan 2 adet dernek
bulunmaktadır.
Yalvaç ilçesinde bulunan otellerde, 2010- 2014 dönemleri arasında toplamda 64.020
yerli turist, 954 yabancı turist konaklama hizmetinden yararlanmıştır. 2014 yılında
ilçede ki otellerin durumuna bakıldığında 19.083 yerli turist, 273 yabancı turist
konaklama gerçekleştirmiştir.
Tablo 11 Yalvaç İlçesi Konaklama İstatistikleri
2010 - Yılı
2011- Yılı
2012-Yılı
2013-Yılı
2014-Yılı
Yalvaç
Yerli
8.808
4.196
14.337
17.596
19.083
Yabancı
78
76
246
281
273
Toplam
8.886
4.272
14.583
17.877
19.356
Yalvaç’a gelen turist sayısının fazla olmasına karşın otellerdeki konaklama yapan turist
sayısı oldukça azdır. Sonuçlar çerçevesinde Yalvaç turizmi için dikkate alınması ve
çözüm yolu bulunması gereken sorunlardan biri ilçeye yapılan günü birlik ziyaretlerdir.
İlçedeki konaklama tesislerinin az olması ve ilçe turizm tanıtım ve görünürlüğünün
yeterince yapılamamış olması da Yalvaç turizmini etkileyen bir başka neden olarak göze
çarpmaktadır.
Tablo 12 Yalvaç İlçesi Müze Ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayıları
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
Yerli
Yabancı
Yerli
Yabancı
Yerli
Yabancı
Yerli
Yabancı
Yerli
Yabancı
Yalvaç
9.763
296
10.690
294
11.017
372
10.765
919
9.705
645
Pisidia
5.626
13.239
7.277
11.265
5.888
11.431
6.712
12.353
6.402
12.881