Page 46 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

45
Toplam
28.924
29.526
28.708
30.749
29.633
10
YALVAÇ HALK VE İŞLETME ANKET ANALİZ SONUÇLARI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geliştirilen Yalvaç’ın Turizm Master Planı
Projesi’nde Isparta ilinin Yalvaç ilçesindeki otel, pansiyon, restoran, hediyelik eşya vb.
alanlarda faaliyet gösteren turizm işletmelerinden 40 işletme yetkilisi ile bire bir
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler kapsamında bölgedeki turizm işletmelerinin
mevcut durumları, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar, yaptıkları yatırımlar ile ileriye dönük
yatırım planları ve yatırım yapmayı düşündükleri alanlarla bölgenin turizmle gelişmesi
ve kalkınması ile ilgili görüşlerinin alınması konularını içeren birer anket uygulanmıştır.
Ayrıca bölgedeki halkın turizm ile ilgili bakış açısını ölçmek amacıyla tesadüfi olarak
seçilen 250 kişiye yüz yüze görüşme yoluyla anket çalışması yapılmıştır. Bu anket
sorularının cevapları SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programıyla
sayısallaştırılarak verilerin güvenli bir şekilde analizleri yapılmıştır.
10.1
Halk Anketleri
Cinsiyet
10.1.1
“Yalvaç’ın Turizm Master Planı” Projesi kapsamında uygulanan halk anket çalışmasında
rasgele örneklem belirlenmiş bu örneklem içerisinde anket yapılan kişilerin %77’si
erkek %23’ü kadın olarak tespit edilmiştir.