Page 66 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

65
İşletmelerin Son 5 Yıl İçerisinde Turizm Sektörüne Yönelik Yatırım
10.2.10
Yapma Durumları
Ankete katılan işletmelere son 5 yıl içinde turizm sektörüne yatırım yapma durumları
hakkında görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %17’sinin son 5 yıl içerisinde turizm
sektörüne yatırım yaptığı belirlenmiştir.
Grafik 46 İşletmelerin Son 5 Yıl İçerisinde Turizm Sektörüne Yönelik Yatırım Yapma Durumları
Ankete katılan ve son 5 yıl içerisinde turizm sektörüne yatırım yapan işletmelere, bu
yatırımların mali boyutları sorulduğunda, yatırımların %57’sinin 10.000-25.000TL arası
olduğu belirlenmiştir.
Grafik 47 Son 5 Yılda İşletmelerin Turizm Sektörüne Yaptıkları Yatırım Tutarı
Ankete katılan ve son 5 yıl içerisinde turizm sektörüne yönelik yatırımlar yapan
işletmelere yaptıkları yatırımların sonuçları hakkında görüşleri sorulduğunda, bu
yatırımların %57’sinin beklediği sonuçları alamadığı ve yatırımın ölü yatırım olduğunu
belirtmiştir.
17%
83%
Evet
Hayır
15%
57%
14%
14%
10.000 TL'den az
10.000 TL-25.000 TL
25.001 TL-50.000 TL
250.000 TL üzeri