Page 65 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

64
2014 Yılında İşletmelerin Hizmet Verdiği Turist Sayısı
10.2.9
10.2.9.1 Yerli turist
Ankete katılan işletmelere, 2014 yılında hizmet verdikleri yerli turist sayıları
sorulduğunda, işletmelerin %38’i 1000 kişiden fazla yerli turiste hizmet verdiklerini,
%27’sinin ise en fazla 100 kişiye kadar yerli turiste hizmet verdiği belirlenmiştir.
Grafik 44 2014 Yılında İşletmelerin Hizmet Verdiği Yerli Turist Sayısı
10.2.9.2 Yabancı turist
Ankete katılan işletmelere 2014 yılı içerisinde hizmet verdikleri yabancı turist sayısı
sorulduğunda, işletmelerin %34’ü 2014 yılı içerisinde en fazla 100 yabancı turiste
hizmet verdikleri, işletmelerin %23’ünün ise yabancı turist ağırlamadığı belirlenmiştir.
Grafik 45 2014 Yılında İşletmelerin Hizmet Verdiği Yabancı Turist Sayısı
2%
27%
7%
3%
13%
10%
38%
0 Kişi
1-100 Kişi
101-250 Kişi
251-500 Kişi
501-750 Kişi
751-1000 Kişi
1001 ve üstü kişi
23%
34%
5%
10%
5%
5%
18%
0 Kişi
1-100 Kişi
101-250 Kişi
251-500 Kişi
501-750 Kişi
751-1000 Kişi
1001 ve üstü kişi