Page 68 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

67
Grafik 50 Önümüzdeki 5 Yıl İçerisinde Yapılacak Toplam Yatırımın Tahmini Maliyeti
İşletmelerin Turizm Sektöründe Elde Ettiği Gelirin Yıllara Göre Değişim
10.2.12
Durumu
Ankete katılan işletmelere turizm sektöründe elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi
hakkında görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %52’si elde edilen gelirin her geçen yıl
azaldığını belirtmiştir.
Grafik 51 İşletmelerin Turizm Sektöründe Elde Ettiği Gelirin Yıllara Göre Değişimi
Yalvaç’ta Son 10 Yıl İçinde Turizmin Gelişme Durumu
10.2.13
Ankete katılan işletmelere Yalvaç’ta son 10 yıl içinde turizmin gelişimi hakkında
görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %52’si son 10 yıl içerisinde sektörde bir gerileme
olduğunu %8’i ise yeteri düzeyde bir ilerleme olduğunu belirtmiştir.
25%
25%
12%
38%
10000 TL'den az
10.000 TL-25.000 TL
25.001 TL-50.000 TL
250.000 TL üzeri
52%
20%
28%
Her geçen yıl azalıyor.
Her geçen yıl yaklaşık
sabit kalıyor.
Her geçen yıl artıyor.