Page 69 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

68
Grafik 52 Yalvaç'ta Son 10 Yıl İçerisinde Turizmin Gelişme Durumu
Yalvaç’ta Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörler
10.2.14
Ankete katılan işletmelere Yalvaç’ta turizmin gelişmesini olumsuz etkileyen unsurların
neler olduğu hakkında görüşleri sorulduğunda, işletmelerin %75’i bölgenin tanıtımının
yapılmaması olduğunu dile getirmiştir.
Grafik 53 Yalvaç’ta Turizm Gelişimini Etkileyen Faktörler
Yalvaç’ta Turizmin Gelişimini Olumlu Etkileyebilecek Öne Çıkarılması
10.2.15
Gereken Faktörler
Ankete katılan işletmelere, Yalvaçta turizmin gelişmesini olumlu etkileyebilecek öne
çıkarılması gereken faktörlerin neler olduğu sorulduğunda, işletmelerin %75’i ilçenin
tarihi öneminin öne çıkarılması gerektiğini belirtmiştir.
52%
22%
18%
8%
Son 10 yıl içinde
turizm sektöründe bir
gerileme var.
Son 10 yıl içinde
turizm sektöründe
herhangi bir gerileme
ya da ilerleme yok.
Son 10 yıl içinde
turizm sektöründe
ilerleme var fakat
yeterli düzeyde değil.
Son 10 yıl içinde
turizm sektöründe
yeterli düzeyde bir
ilerleme var.
7%
3%
75%
15%
Altyapı Eksikliği
Nitelikli Personel
Eksikliği
Tanıtım
yapılmaması/Yetersiz
tanıtım yapılması
Yatırımlar için gerekli
finansmanın
bulunamaması