Page 11 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
11
2.3 Küresel Ölçekte Lider Ülkeler
Ülkelerin elma üretim ve ihracat verilerinin kıyaslaması, üretim ve ihracatta ilk 5’e giren ülkeler
çerçevesinde karşılaştırıldığında, 2015 yılsonu itibariyle ABD Tarım Bakanlığı İstatistik ve
tahminlerine göre; üretimde ilk 5 içerisine Çin, Avrupa Birliği (AB), ABD, Türkiye ve Hindistan’ın
girdiği, bunlardan AB, Çin, ABD, Şili ve Belarus’un ihracatta üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.
AB’nin 2015 yıl sonu itibariyle ihracatta lider olduğu, ABD’nin 2., Çin’in 3., Şili’nin 4. ve Belarus’un 5.
olduğu, Türkiye’nin ise üretimde 4. sırada yer almasına rağmen İran’dan sonra ihracatta 9.sırada
olduğu görülmektedir.
2015 yılsonu itibariyle, Türkiye elma üretimi 2,74 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla
Türkiye dünya elma üretiminden (2,74 milyon tonluk bir üretim ile) %3,55 oranında pay alarak en çok
elma üreten ülkeler arasında 4. sırada yer almıştır.
Elma ihracatında ise aynı performansı göstermeyip 2015 yılında 9.sırada yer aldığı görülmektedir.*
Türkiye elma üretiminden yaklaşık %3,6 oranında bir pay alabiliyor iken dünya toplam ihracatından
aldığı payın sadece %2,8 olması dikkat çekicidir.
Dünya elma üretim ve ihracat karşılaştırmasında Şili’nin konumu ise dikkat çekicidir. Şili dünya elma
üretiminde 1,4 milyon tonluk üretimi ile 8. Sırada yer almasına rağmen dünya elma ihracatında son
üç yıldır 4. sıradaki yerini korumayı başarmıştır.
Tablo 6: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Elma Üretim ve İhracat Sıralaması
Elma
(2015 yılsonu)
Dünya İhracatı Sırası*
Dünya İhracatı
Sırası**
Dünya Üretimi
Sırası
Çin
3.
1.
1.
AB
1.
3. (İtalya)
5.(Fransa)
2.
ABD
2.
2.
3.
Türkiye
9
19
4.
Hindistan
İlk 10’da yer almıyor.
37.
5.
Kaynak: *USDA (ABD Tarım Bakanlığı), **Trademap, Mayıs 2016
Ülkelerin kayısı üretim ve ihracat verilerinin kıyaslaması, üretim ve ihracatta ilk 5’e giren ülkeler
çerçevesinde karşılaştırıldığında, üretimde 2015 yıl sonu itibariyle ilk 5 içerisine giren Türkiye, İran,
Pakistan, Özbekistan ve İtalya arasında sadece Türkiye, Özbekistan ve İtalya’nın dünya ihracatında
da ilk 5’e girebildiği, İran ve Cezayir’in ise ihracatta ilk 20 içerisinde bile yer bulamadığı
görülmektedir.
Üretimde ilk sırada yer alan Türkiye’nin ihracatta 4. sırada yer aldığı ve üretimde Avrupa’da 2.sırada
yer alan Fransa’nın ihracatta lider olduğu görülmektedir. İspanya ve İtalya ise ihracatta 2. ve 3. sırada
yer almaktadır. Üretim verilerinde Avrupa’da önemli üreticiler olan Fransa ve İspanya’nın İhracatta
birinci ve ikinci sırada bulunması dikkat çekicidir. Ayrıca Türkiye dünya kayısı üretiminin%17’sini
gerçekleştirmek suretiyle en önemli ilk üretici olmuştur.
Tablo 7: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Kayısı Üretim Ve İhracat Sıralaması
Kayısı
Dünya İhracatı
Sırası
Üretimi Sırası