Page 12 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
12
Fransa*
2.
2.
İspanya*
1.
3.
İtalya*
3.
1.
Türkiye**
4.
1.
Özbekistan
5..
*
Avrupa’da ** Dünya’da
Kaynak: Européch Perpignan, 2015, Trademap Mayıs, 2016
Türkiye’nin 2014 yılında kayısı üretiminde ve ihracatında ciddi düşüşler yaşanmış olmakla birlikte
2015 yılında bir toparlanma görülmektedir. Türkiye 2015 yılında ihracatını bir önceki yıla göre %43
oranında arttırmış ve 2015 yılında dünya kayısı ihracatından aldığı pay %9,1 oranına ulaşmıştır.
Ülkelerin armut üretim ve ihracat verilerinin kıyaslaması, üretim ve ihracatta ilk 5’e giren ülkeler
çerçevesinde karşılaştırıldığında, , 2015 yıl sonu itibariyle ABD Tarım Bakanlığı İstatistik ve
tahminlerine göre; üretimde ilk 5 içerisine giren ülkeler Çin AB, ABD, Arjantin ve Türkiye’dir.
Bunlardan AB, Çin, Arjantin ve Güney Afrika ve ABD ihracat sıralamasında ilk 5’te yer almaktadır.*
Üretimde ilk 5’de yer almayan Güney Afrika’nın ilk 5’te yer almayı başarması dikkat çekicidir. Ayrıca
Şili ve Belarus da 6. ve 7. sırada yer almaktadır. Şili ise İhracatta 8. sırada yer almaktadır.
Tablo 8: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Armut Üretim ve İhracat Sıralaması
Kiraz
Dünya İhracatı
Sırası**
Dünya İhracatı
Sırası**(2014)
Dünya Üretimi
Sırası*
Çin
2.
3.
1
AB
1.
1. (Hollanda)
4.(Belçika)
6. (İtalya)
9. (İspanya)
2
ABD
5
5.
3
Arjantin
3
2.
4
Türkiye
5.
18.
5
Güney Afrika
4.
7.
6.
Kaynak: *USDA (ABD Tarım Bakanlığı), **Trademap, Mayıs 2016
2.3.1 Sektörde En Çok İhracat ve İthalat Yapan Ülkeler
“Elma Kiraz Kayısı” ürün grubunda, tüm ürünlere genel bakıldığında, dünya ithalat ve ihracatçısı ilk
on ülkeden beşi hem ithalatçı hem de ihracatçıdır. ABD ilk sıradaki ihracatçı ülke iken aynı zamanda
ilk 10 ithalatçı arasındadır. Benzer durum Çin, Hollanda, Fransa ve İspanya için de geçerlidir.
Üzerinde çalışılan ürün grubunda pek çok ülke hem alıcı hem de satıcı konumunda iken bu beş ülke
hem ithalat hem de ihracatta ilk onda yer almaktadır.
Tablo 9: Küme Ürünlerinde İlk 10 İthalat ve İhracatçı Ülke (elma, kayısı, armut)-2015
İlk 10 İthalatçı ÜLKE
İlk 10 ihracatçı ÜLKE
Almanya
Çin
İngiltere
ABD