Page 13 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
13
Belarus
Italya
Rusya Fed.
Şili
Hollanda
Fransa
ABD
Güney Afrika
Meksika
Hollanda
Kanada
Y. Zelanda
Fransa
Belçika
Tayland
Arjantin
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2.3.1.2 Sektörde Küresel İhracatta Lider Ülkeler, Son 5 Yıllık İhracat Verileri ve Yüzdesel
Dağılımları
A. Genel Olarak Dünya "Elma, Armut, Kayısı" İhracatı
Dünyada değer bazında en çok "elma, kayısı, armut" ihracatı yapan ülke Çin`dir. ABD, 2010 yılında
832,3 milyon dolar olan ihracatını 2015 yılında %78 oranında arttırarak 1,5 milyar dolarlık ihracat
rakamına ulaşmıştır.
Bu ülkeyi 2015 yılı ihracat rakamı 1,2 milyar dolar olan ABD izlemektedir. ABD son beş yıllık
dönemde elma, kiraz, kayısı ihracatını %45,2 attırmıştır. ABD’nin 2010 yılı ihracatı 851 milyon
dolardan, 2015 yılında 1,2 milyar dolara yükselmiştir.
İtalya’da 2015 yılı itibariyle 1 milyar dolar üzerinde ihracat rakamına sahip 3. ülkedir. 4. sıradaki
Şili’nin 2015 yılı ihracatı 734 milyon dolardır. Fransa ise 733 milyon dolara ihraçta ile 5. Sıradadır.
Hollanda, Güney Afrika, Arjantin, Polonya ve Yeni Zelanda ilk beş sıradaki ihracatçı ülkeleri takip
etmektedirler. Değer bazında ihracatları 2014 yılı itibariyle 600`er milyon doların altındadır.
Tablo 10: Dünyada En Çok Elma, Kayısı, Armut İhracatı Yapan İlk On Ülke, 2011-2015 /1.000
ABD Doları
İhracatçılar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
6828100
7589807
10165406
11509469
10941185
9948993
Çin
832.257
915213
1285935
1392344
1378984
1.478.772
ABD
851905
965416
1317994
1363249
1327140
1.237.146
Italya
809806
1030177
1198836
1163500
1235087
1179777
Şili
647013
681615
872226
1013269
959288
733943
Fransa
741730
844854
823585
797909
861135
732930
Hollanda
300080
374829
695971
912294
731599
525180
Güney Afrika
279814
320567
503758
640860
551609
562879
Arjantin
140841
189911
481309
579460
516820
368.836
Polonya
264175
273328
467992
619349
467766
335682
Yeni Zelanda
240755
290391
307434
419733
440994
492940
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016