Page 14 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
14
2015 yılında 100,7 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye 21. sırada yer almaktadır. Türkiye, 2010 yılında
59,5 milyon dolarlık ihracat yapmakta iken bu tutarı son beş yıllık dönemde %69,3 arttırmış ve 2015
yılında 100,7 milyon dolarlık ihracat yapmıştır.
Tablo 11: Türkiye`nin Dünya "Elma, Kayısı, Armut" İhracatı, 2011-2015 /1.000 ABD Doları
2010
2011
2012
2013
2015
2015
59470
65541
80433
101017
81422
100672
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Dünyada en çok "elma, kayısı, armut" ihracatı yapan ilk on ülke, 2014 yılı itibariyle toplam dünya
ihracatının %77,4`ünü gerçekleştirmektedir. Toplam ihracatın %12,6`sını Çin, %12,1`ini ABD
yapmaktadır. Takip eden İtalya %11,3 ve Şili 8,8 ihracat oranlarına sahiptirler.
Fransa 2014 yılı dünya ihracatının %7,9`unu, Hollanda 6,7’sini gerçekleştirmektedir. Takip eden beş
ülke %5 ve altında ihracat oranlarına sahiptir.
2015 yılında Çin %7,2, G. Afrika %2 ve Yeni Zelanda %11,8 oranında ihracat değerini artıran
ülkelerdir. Son beş yıllık ihracat oranlarına bakıldığında oransal olarak ihracat değerlerini en fazla
artırabilen iki ülke Hollanda ve Arjantindir. Hollanda 2,3 puanlık bir artışla 2010 yılında dünya
ihracatının %4,4`ü olan ihracatını 2014`te %6,7`ye yükseltmiştir. Arjantin ise 2010 yılında dünya
ihracatının %2,1`i olan ihracatını 2014`te %4,7`ye yükseltmiştir.
Çin oransal olarak dünya ihracatı içindeki payını son beş yılda %0,4 arttırmış, ABD, Italya, Şili cüzi
kayıplar yaşarken Fransa bahse konu dönemde %3 kayıpla en büyük orasal kaybı yaşayan ülke
olmuştur. Ayrıca 2015 yılında Belçika % 4 ile ilk ona girmiştir.
Tablo 12: Dünyada Değer Bazında En Yüksek Elma, Kayısı, Armut İhracatı Yapan İlk On
Ülkenin 2014 Yılı Toplam Dünya İhracatında Payları, %
İhracatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
10
Ü
lkenin
D
ü
nyada Pay
ı
77,6%
78,3%
77,3%
77,4%
77%
Çin
12,1%
12,7%
12,1%
12,6%
14,9%
ABD
12,7%
13,0%
11,8%
12,1%
12,4%
Italya
13,6%
11,8%
10,1%
11,3%
11,8%
Şili
9,0%
8,6%
8,8%
8,8%
7,4%
Fransa
11,1%
8,1%
6,9%
7,9%
7,3%
Hollanda
4,9%
6,8%
7,9%
6,7%
5,3%
Güney Afrika
4,2%
5,0%
5,6%
5,0%
5,7%
Arjantin
2,5%
4,7%
5,0%
4,7%
3,7%
Polonya
3,6%
4,6%
5,4%
4,3%
3,4%
Yeni Zelanda
3,8%
3,0%
3,6%
4,0%
4,4%
(Türkiye)
0,9%
0,8%
0,9%
0,7%
1%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
B. Dünya Elma İhracatı (GTİP 080810)