Page 16 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
16
İlk beş sıradaki ülkelerden ABD ve Çin tek başlarına dünya elma ihracatının %14`erlik kısmını
gerçekleştirmektedir. Bu oran yakın takipteki İtalya için %13, Şili için %11 ve Fransa için %10`dur.
Takip eden Polonya ve Yeni Zelanda %6, Güney Afrika %5 dünya elma ihracatı yapmaktadır.
2015 yılında Dünya ihracatında ilk on ülke değişmemekle birlikte sıralamalarında değişiklik olmuştur.
Çin 1. sıraya yükselmiştir. Fransa 4. sıraya, Y. Zelanda 6. G. Afrika ise 7. sıraya yükselmiştir.
Tablo 15: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısı Ülkenin Değer Bazında İhracat Pazar Payları
2010-2014
İhracatçılar
2010
2011
2012
2013
2014
ABD
13%
13%
15%
14%
14%
Çin
13%
13%
13%
13%
14%
İtalya
12%
14%
13%
12%
13%
Şili
10%
9%
10%
10%
11%
Fransa
10%
10%
10%
8%
10%
İlk 5 Ülke
57%
60%
61%
57%
62%
Polonya
4%
4%
6%
7%
6%
Yeni Zelanda
4%
4%
4%
5%
6%
Güney Afrika
4%
4%
5%
6%
5%
Hollanda
5%
5%
4%
5%
3%
Belçika
3%
3%
2%
3%
2%
İlk 10 Ülke
77%
79%
83%
83%
83%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Dünya elma ihracatına miktar bazında (yıllık ton) bakıldığında ilk on ülke sıralamasında değişiklikler
olduğu görülmektedir. Ton bazında ihracat lideri yıllık 1.026 milyon ton ile Polonya`dır. Takip eden
İtalya 975 milyon ton 2014 yılı ihracatına sahiptir.
ABD, Şili ve Çin 800 milyon ton üzerinde ihracat yapmışlardır. Değer bazında ilk beş ülke arasında
yer alan Fransa yaklaşık 700 milyon tonluk ihracat ile, miktar bazında 6. sırada yer almaktadır. Miktar
ve değer bazında meydana gelen sıralama farklılığı ülkelerin birim ihracat fiyatlarından
kaynaklanmaktadır.
2015 yılında ise 1.144 milyon ton elma ihracatı ile İtalya ilk sıraya çıkmıştır. İtalya’yı 988,5 milyon
ton ile ABD izlemektedir. Polonya 3. Sıraya gerilemiştir.
İlk beş ülkenin toplam ihracat miktarı yaklaşık 4.500 milyon tondur. Fransa Şili’yi geride bırakarak ilk
beş ülke içinde yer almış, Belarus ise bir önceki yıl 9 sırada iken 2015’te 609 milyon ton ihracatla 7.
Sıraya yükselmiştir. Miktar ve değer bazında meydana gelen sıralama farklılığı ülkelerin birim ihracat
fiyatlarından kaynaklanmaktadır.