Page 18 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
18
ABD
1.088.369
14%
1.027.008
Meksika %26,7, Kanada %17,1,
Hindistan %10, Tayvan %7,6 BAE
%5.1
Çin
1.027.637
14%
1.032.167
Tayland %16,2, Vietnam %12,
Bangladeş %9,4, Filipinler % 9,2
Rusya %8.2
İtalya
975.630
13%
960.742
Almanya %28,6, Mısır %10,3, İspanya
%7,3, Suudi Arabistan %5,5, Cezayir
%4,5
Şili
822.347
11%
591.452
ABD %15,2, Kolombiya %10,9,
Tayvan %9, Hollanda %7,2, S.
Arabistan %6
Fransa
719.954
10%
617.962
İngiltere %24,2, İspanya %12,15,
Almanya %10.5, Cezayir %6,3,
Belçika %8,2
5 ülke toplamı
4.633.937
62%
4.229.331
*En çok ihracat yapan ilk beş ülkede değişiklik olmadığı için ülke bazında 2015 yılı pazarları esas alınmıştır.
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
C. Dünya Armut İhracatı (GTİP 080830)
Hollanda
434,8
milyon dolarlık 2014 yılı ihracatı ile dünyanın en büyük armut ihracatçısı
konumundadır. İkinci sıradaki ABD
379,4 milyon
dolarlık ihracat değerine sahiptir. Armut ihracatında
Türkiye 12,7 milyon dolarlık ihracat değeri ile dünyada 18. sıradadır. Çin, Belçika ve ABD 350,6 ve
282,3 ve 226,3 milyon dolarlık ihracat tutarları ile ilk beş ihracatçı arasında yer alan ülkelerdir.
İlk beş ihracatçıyı takiben İtalya 214,7 milyon dolarlık ihracat ile altıncı sıraya sahiptir. G. Afrika Şili
İspanya ve Portekiz ise 200 ila 100 milyon doların arasında ihracat değerlerine sahip ancak ilk on
dünya ihracatçısı arasında yer alan ülkelerdir.
Tablo 19: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Armut İhracatçı Ülkesi,2012-2015/ 1.000 ABD Doları
İhracatçılar
2012
2013
2014
2015
Dünya
2539740
2871397
2776586
2489364
Hollanda
371101
441028
434828
332319
Arjantin
363715
422066
379347
283077
Çin
325136
361737
350673
445561
Belçika
264600
343871
282323
248681
ABD
215783
226033
226257
198349