Page 19 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
19
5 ülke toplamı
4080075
4666132
4450014
1507987
Italya
215230
192926
214709
176800
G. Afrika
161894
191871
190246
171096
Şili
140485
168062
135591
141149
İspanya
117689
123809
118970
95596
Portekiz
94600
90081
118576
96497
10 ülke toplamı
2270233
2561484
2451520
2189125
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
İlk beş armut ihracatçısı ülke, değer bazında, toplam dünya ihracatının %88,3’nü
gerçekleştirmektedir. Hollanda toplam dünya ihracatının %15,7`sini, Arjantin %13,7’sini, Çin ve
Belçika ise %12,6 ve 10,2’sini gerçekleştirmektedir.
Türkiye küresel armut pazarında %0,5`lik ihracat paylarına sahiptir. Şili, İspanya ve Portekiz ve takip
eden ülkelerin dünya kiraz ihracatında payları (değer bazında) %5 ve altındadır.
2014 yılında küresel armut ihracatının %3 küçüldüğü görülmektedir. 2015 yılında Hollanda ve
Arjantin’in ihracatı sırasıyla % 23,6 ve 25,4 oranında küçülmüştür. Buna Karşılık Çin’in ihracatı 27,1
büyümüştür. İlk on ülke arasında Şili’nin ihracatı da %4,1 artmıştır. Türkiye`nin değer bazında
ihracatı da 2013-2014 arasında %6 artmıştır. 2015 yılında ise %11,7’lik azalma kaydedilmiştir.
Tablo 20: Dünyanın İlk 10 Armut İhracatçısı Ülkesinin Değer Bazında İhracat Payları
Değişimleri,
2012-2014
İhracatçılar
2012
2013
2014
Hollanda
14,6%
15,4%
15,7%
Arjantin
14,3%
14,7%
13,7%
Çin
12,8%
12,6%
12,6%
Belçika
10,4%
12,0%
10,2%
ABD
8,5%
7,9%
8,1%
5 ülke toplamı
60,6%
62,5%
60,3%
Italya
8,5%
6,7%
7,7%
G. Afrika
6,4%
6,7%
6,9%
Şili
5,5%
5,9%
4,9%
İspanya
4,6%
4,3%
4,3%
Portekiz
3,7%
3,1%
4,3%
10 ülke toplamı
89,4%
89,2%
88,3%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları