Page 20 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
20
Miktar bazında dünyanın ilk sıradaki armut ihracatçısı 424.442 ton 2014 yılı ihracatı ile Hollanda`dir.
409.364 ton ile Arjantin ikinci sırada, Türkiye 16.431 ton ile 17. sıradadır.
2015 yılında Hollanda 279.884 ton ihracat ile Çin Belçika ve Arjantin’in ardında kalarak 4. Sıraya
düşmüştür. 2015 yılında Litvanya ve Belarus da 100 bin tonun üstünde ihracat yapan 12 ülke arasına
girmiştir.
Tablo 21: Dünyanın ilk 10 Armut İhracatçısı Ülke (Miktar Bazında), 2012-2015 (Yıl/Ton)
İhracatçılar
2012
2013
2014
2015
Dünya
2595442
2534435
2819922
2744469
Hollanda
354327
300432
425442
279884
Arjantin
394894
442281
409364
333090
Belçika
280422
268259
329144
313084
Çin
409539
381374
297260
374358
Güney Afrika
189613
206438
207284
205199
5 ülke toplamı
1628795
1598784
1668494
1505615
ABD
196619
197902
197838
174776
Italya
177793
122690
173864
149199
Portekiz
94709
82187
140582
122345
İspanya
121103
119392
129081
108085
Şili
133974
143238
116793
143770
10 ülke toplamı
2352993
2264193
2426652
2203790
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2014 yılı itibariyle dünya armut ihracatının değer bazında %60.3`ünü Hollanda ,Arjantin, Çin, Belçika
ve ABD gerçekleştirmektedir. İlk on ülke ise küresel ihracatın %88,’üne sahiptir.
Tablo 22: Dünyanın İlk 5 Armut İhracatçısı Ülkeden İthalat Yapan İlk 5 Ülke
İhracatçılar
Değer Bazında
2014 Yılı
İhracatı
Değer Bazında
2014 Yılı
İhracat Payı
Değer Bazında
2015 Yılı
İhracatı
İhracat Yapılan İlk Beş Ülke
2015 Yılı*
Hollanda
434828
15,7%
332319
Almanya %32,7, İngiltere %15,1
Fransa %8,8, Danimarka 4,1,
Polonya %4
Arjantin
379347
13,7%
283077
Brezilya %37,5, Rusya Fed.
%17,8, ABD %15,7, Italya %7,1,
Hollanda %3,2
Çin
350673
12,6%
445561
Endonezya %18,3, Vietnam
%15,3, Hong Kong %14,5 ,
Malezya %10,7, Tayland %10,4