Page 3 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
3
Tablo 1: Küme Küresel Analiz GTİP`leri
09
Tablo 2: Türkiye’deki Belli Başlı Elma Türleri
09
Tablo 3: “Elma Armut Kayısı” Değer Bazında Dünya İthalat ve İhracatı
10
Tablo 4: “Elma Armut Kayısı” Miktar Bazında Dünya İthalat ve İhracatı
11
Tablo 5: “Elma, Armut, Kayısı” Dünya ithalat ve İhracatında Birim/Ton Fiyatları
11
Tablo 6: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Elma Üretim ve İhracat Sıralaması
12
Tablo 7: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Kayısı Üretim Ve İhracat Sıralaması
13
Tablo 8: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Seçilmiş Ülkelerin Armut Üretim ve İhracat Sıralaması
13
Tablo 9: Küme Ürünlerinde İlk 10 İthalat ve İhracatçı Ülke (elma, kayısı, armut)-2015
14
Tablo 10: Dünyada En Çok Elma, Kayısı, Armut İhracatı Yapan İlk On Ülke, 2011-2015
14
Tablo 11: Türkiye`nin Dünya "Elma, Kayısı, Armut" İhracatı, 2011-2015 /1.000
15
Tablo 12: Dünyada Değer Bazında En Yüksek Elma, Kayısı, Armut İhracatı Yapan İlk On Ülke
15
Tablo 13: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısı Ülke Değer Bazında, 201-2015
16
Tablo 14: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İhracatı, 2011-2015
17
Tablo 15: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısı Ülkenin Değer Bazında İhracat Pazar Payları
17
Tablo 16: Dünyanın ilk 10 Elma İhracatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015 (Yıl/Ton)
18
Tablo 17: Miktar Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İhracatı, 2011-2015 (Yıl/Ton)
19
Tablo 18: Dünyanın İlk 5 Elma İhracatçısından İthalat Yapan İlk 5 Ülke
19
Tablo 19: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Armut İhracatçı Ülkesi,2012-2015
21
Tablo 20: : Dünyanın İlk 10 Armut İhracatçısı Ülkesinin Değer Bazında İhracat Payları
22
Tablo 21: Dünyanın ilk 10 Armut İhracatçısı Ülke (Miktar Bazında), 2012-2015
23
Tablo 22: Dünyanın İlk 5 Armut İhracatçısı Ülkeden İthalat Yapan İlk 5
24
Tablo 23: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Kayısı İhracatçısı Ülke, 2011-2015
25
Tablo 24: Dünyanın İlk 10 Kayısı İhracatçısı Ülke Değer Bazında İhracat Payları
26
Tablo 25: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Kayısı İhracatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015
26
Tablo 26: Dünyanın İlk 5 Kayısı İhracatçısından İthalat Yapan İlk 5 Ülke
28
Tablo 27: Dünyada Değer Bazında En Yüksek "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı Yapan On Ülke
29
Tablo 29: Türkiye`nin Dünya "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı, 2010-2014 /1.000 ABD Doları
30
Tablo 30: Dünyada Değer Bazında En Yüksek "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı Yapan On Ülke
30
Tablo 31: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Elma İthalatçısı Ülkesi, 2011-2015/
32
Tablo 32: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İthalatı, 2011-2015/
33
Tablo 33: Dünyanın İlk 10 Elma İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları
33
Tablo 34: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Elma İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015
34
Tablo 35: Dünyanın İlk 5 Elma İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
35
Tablo 36: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Armut İthalatçısı Ülkesi, 2012-2015
36
Tablo 37: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Armut İthalatı, 2012-2015
37
Tablo 38: Dünyanın İlk 10 Armut İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları
37
Tablo 39: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Armut İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2012-2015
38
Tablo 40: Dünyanın İlk 5 Armut İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
39
Tablo 41: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Kayısı İthalatçısı Ülkesi, 2011-2015
39
Tablo 42: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Kayısı İthalatı, 2011-2015
40
Tablo 43: Dünyanın İlk 10 Kayısı İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları
40
Tablo 44: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Kayısı İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015
41
Tablo 45: Dünyanın İlk 5 Kayısı İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
42
Tablo 46: Dünya Elma Üretiminde ilk 5 ülke ve Payları
44
Tablo 47: Dünya Kayısı Üretiminde ilk 5 ülke ve Payları
44
Tablo 48: Dünya Armut Üretiminde ilk 5 ülke ve Payları
44
Tablo 49: Küresel Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler ve Kuruluşlar
45
Tablo 50: Türkiye Elma üretim Üretim Miktarları (2015 Yıl Sonu Rakamlarına Göre)
47
Tablo 51: Türkiye Kayısı Üretim Miktarları (2015 Yıl Sonu Rakamlarına Göre)
47
Tablo 52: Türkiye Armut Üretimi (2015 yılsonu rakamlarına Göre)
49
Tablo 53: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Elma Üretimi (Ton)
50
Tablo 54: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Kayısı Üretimi (Ton)
50
Tablo 55: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Armut Üretimi (Ton)
51
Tablo 56: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Değer Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015
51
Tablo 57: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015
51
Tablo 58: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Değer Bazında Türkiye İthalatı, 2011-2015
52
Tablo 59: “Elma, Kiraz, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İthalatı, 2011-2015
52
Tablo 60: “Elma Armut Kayısı” Değer Bazında Dünya İhracatı (2011- 2015)
53
Tablo 61: “Elma, Armut, Kayısı” Değer Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015
53
Tablo 62: “Elma, Armut, Kayısı” Değer Bazında Türkiye İhracatının Dünya İhracatında Pay
54
Tablo 63: Türkiye`nin Değer Bazında 2014 Yılı İhracatı ve Dünya İhracat Sıralaması
54