Page 21 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
21
Belçika
282323
10,2%
248681
Fransa %12,9,Latviya %12,5,
Hollanda%12,3, İngiltere %12,2,
Litvanya %11,8
ABD
226257
8,1%
198349
Meksika %49,2, Kanada %33,3
BAE %4,2, Çin %2,2, Suudi
Arabistan %2,1
5 ülke toplamı
1673428
60,3%
1507987
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
E. Dünya Kayısı İhracatı (GTİP 080910)
Dünyanın değer bazında en çok kayısı ihracatı yapan ülkesi Fransa`dır. Fransa 2014 yılı itibariyle
yaklaşık 120 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Bu ülkeyi yakından takip eden İspanya için bu rakam
110 milyon dolardır.
Üçüncü sırada bulunan İtalya 2014 yılında 45 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İlk beş kayısı
ihracatçısı ülke arasında 4. olan Türkiye ve 5. olan Özbekistan yaklaşık 27`şer milyon dolarlık ihracat
değerlerine sahiptir.
Yunanistan değer bazında 21 milyon dolarlık ihracat değerine sahiptir. Takip eden dört ülke; ABD,
Ürdün, Hollanda ve Belçika ilk beş sıradaki ülkelere göre kısıtlı ihracat değerlerine sahip olsalar da
kayısı ihracatçısı ülkeler arasında ilk onda yer almışlardır.
2015 yılında İspanya dünya kayısı ihracatında Fransayı geçerek lider konumuna gelmiştir. Genel
olarak ilk on ülkenin ihracat değerinde düşme görülmektedir. 2014 yılında 5. sırada yer alan
Özbekistan ihracat değerine ilişkin henüz bilgi bulunmamaktadır. Türkiye 2015 yılında 4. Sıradaki
yerini korumaktadır.
Tablo 23: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Kayısı İhracatçısı Ülke, 2011-2015/ 1.000 ABD
Doları
İhracatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
404979
442112
535501
480402
429161
Fransa
106566
108006
112394
119863
94964
İspanya
55829
69893
122813
110157
128171
Italya
36832
47043
36877
45153
42235
Turkiye
28936
41613
42391
27420
39236
Özbekistan
35638
17616
62014
27250
11076
5
ü
lke toplam
ı
263801
284171
376489
329843
304606
Yunanistan
19539
25103
22029
21442
11705
ABD
13108
15668
16078
14797
11789