Page 22 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
22
Hollanda
9581
11038
11439
11870
6454
Ürdün
5199
9724
12428
10458
17045
Belçika
6069
7354
7134
9085
7429
10
ü
lke toplam
ı
317297
353058
445597
397495
359028
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
İlk beş ülke dünya kayısı ihracatının 2012 yılına kadar %60`dan fazlasını, 2013, 2014 yıllarında ise
%70`ini gerçekleştirmiştir. Bu oransal artış İspanya`nın 2013`ten itibaren artan ihracatından
kaynaklanıyor gibi görünmektedir.
Türkiye`nin dünya ihracat payı 2012`de 2 puan artmış ancak bu trend devam etmemiştir. 2014 yılı
itibariyle Türkiye`nin dünya kayısı ihracatında payı, Özbekistan`la beraber, %6`dır. Takip eden beş
ülkenin ihracat payları 2014 yılı itibariyle %5 ve altındadır.
Tablo 24: Dünyanın İlk 10 Kayısı İhracatçısı Ülkesinin Değer Bazında İhracat Payları
Değişimleri, 2010-2014
İhracatçılar
2010
2011
2012
2013
2014
Fransa
27%
26%
24%
21%
25%
İspanya
13%
14%
16%
23%
23%
İtalya
9%
9%
10%
7%
10%
Türkiye
7%
7%
9%
8%
6%
Özbekistan
8%
9%
4%
11%
6%
5
ü
lke toplam
ı
64%
64%
63%
70%
70%
Yunanistan
7%
5%
6%
4%
5%
ABD
3%
3%
3%
3%
3%
Ürdün
1%
1%
2%
2%
2%
Hollanda
3%
2%
3%
2%
2%
Belçika
1%
1%
2%
1%
2%
10
ü
lke toplam
ı
79%
77%
79%
83%
84%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Miktar bazında dünya kayısı ihracatına bakıldığında, lider konumdaki beş ülkenin değişmediği
görülmektedir. Lider konumdaki Fransa 2014 yılında 64 bin ton kayısı ihraç etmiştir. İspanya`nın
dünyaya kayısı ihracatı aynı dönemde 57 bin tondur. Özbekistan ve Türkiye 26 bin ton civarı; İtalya
25 bin ton 2014 ihracatı kaydetmiştir. Türkiye`nin kayısı ihracatı 2013 yılında 41 bin ton iken bu
rakam 2014`te 27 bin tona düşmüştür.