Page 23 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
23
2015 yılında İspanya miktar olarak da Fransa’nın önüne geçerek yaklaşık 80 milyon ton ihracat
yapmıştır. 2015 yılında Türkiye’nin ihracat miktarı yaklaşık 2 kat artarak 55 bin ton’a ulaşmıştır.
Tablo 25: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Kayısı İhracatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015
(Yıl/Ton)
İhracatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
262687
330532
351585
304700
305901
Fransa
48650
58634
45335
64201
52539
İspanya
31439
42135
61764
56765
79893
Özbekistan
26629
14262
59437
26893
5052
Turkiye
28489
56302
41543
26692
55337
Italya
19909
31441
15643
25329
24597
5 ülke toplamı
155116
202774
223722
199880
212366
Yunanistan
15723
25883
15945
16956
10028
Kırgızistan
13567
18469
13987
8646
1936
Sırbistan
3309
1976
1859
7737
1519
ABD
6499
7647
7966
6989
5689
Tunus
2337
2725
3684
6426
386
10 ülke toplamı
459238
590006
618748
551334
229602
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Dünya kayısı ihracatının değer bazında %70`ini Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Özbekistan
gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerden Fransa ve İspanya dünya kayısı ihracatında %20`nin üzerinde,
İtalya %10, Türkiye ve Özbekistan %6`şar oranda pazar payına sahiptir.
Ülkelerin en önemli alıcıları incelendiğinde, coğrafi konumun ön plana çıktığı görülmektedir.
İstisnasız her ihracatçı ülke için en önemli ilk iki ithalatçı ülke yakın coğrafyada yer almaktadır.
Almanya ilk üç sıradaki ihracatçı için en önemli alıcıdır. Bu ülkelerin herbirinin %40`tan fazla ihracatı
bu ülkeye yapılmaktadır.
Almanya %23`lük ithalat oranı ile Türkiye için de önemli bir alıcıdır. Benzer şekilde Rusya Türkiye
kayısı ihracatının %46`sını almaktadır.
Coğrafi yakınlık kriteri Özbekistan için de geçerlidir. Bu ülke için sayısal veri bulunmamakla birlikte
neredeyse tüm ithalatçıları yakın coğrafyasındadır.
Tablo 26: Dünyanın İlk 5 Kayısı İhracatçısından İthalat Yapan İlk 5 Ülke
İhracatçılar
Değer Bazında
2014 Yılı İhracatı
Değer
Bazınd
a 2014
Yılı
İhracat
Payı
Değer
Bazında
2015 Yılı
İhracatı
İhracat Yapılan İlk Beş Ülke