Page 24 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
24
Fransa
119.863
25%
94964
Almanya %42,5, İsviçre %18,5, İtalya
511,2,Belçika %10,7, İngiltere %4,2
İspanya
110.157
23%
128171
Almanya %25,7 Fransa %19,7, İtalya 19,3,
İngiltere %9,6, Hollanda %4,3
İtalya
45.165
10%
42235
Almanya %47,5 Avusturya %18,5, Çek Cum.
%4,4, Hırvatistan %4,1, İsviçre 4,1.
Türkiye
27.420
6%
39236
Rusya Fed. %56, Almanya %16,9, Irak 12,9,
S. Arabistan %4, Romanya %1,7
Özbekistan *
27.180/ 2014 yılında
Özbekistan
ağırlıklı
olarak Rusya Fed.
Avusturya
ve
Belarus’a
ihracat
yapmıştır.
6%
(Yunanistan
)***
11705
Almanya 30,8, Çek Cum 15,9, Romanya
%9,7, Latviya %6,7, Bulgaristan %6.
5 ülke
toplamı
329.785
70%
316311
*** 6. sıradaki Yunanistan da incelenmiştir.
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2.3.1.3 Sektörde Küresel İthalatta İlk On Ülke, Son 5 Yıllık İthalat Verileri ve Yüzdesel
Dağılımları
A. Genel Olarak Dünya "Elma, Armut, Kayısı" İthalatı
2014 yılında resmi rakamlara göre Dünyada değer bazında en çok "elma, kayısı, armut" İthalatı
yapan ülke Rusya Federasyonu`dur. Rusya Fed.2010 yılında 831,3 milyon dolarlık ihracat yaparken
bu tutar 2014 yılında 1 milyon dolara yükselmiş, 2015 yılında 567,5 milyon dolara inmiştir. 2015
yılında Rusya küme ürünleri ticaretinde İngiltereden sonra 3. Sıraya gerilemişitir.
Bu ülkeyi değer bazında 958,8 milyon dolarlık ithalat ile Almanya izlemiştir. Benzer olarak
Almanya`nın ithalatı da 2015 yılında 813 milyon dolara düşmüş, fakat Almanya 2015 yılında en çok
ihracat yapan ülkeler arasında 1. Sıraya çıkmıştır.
2015 yılındaki en büyük 5 ihracatçı ülke Almanya, İngiltere, Rusya Federasyonu, Belarus, ABD
şeklinde sıralanmıştır.
Tablo 27: Dünyada Değer Bazında En Yüksek "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı Yapan İlk On
Ülke,
2011-2015 /1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
7544574
10354771
11796562
11216188
10455507
Rusya Fed.
831324
1311558
1247349
1021295
567505
Almanya
761923
909173
1086291
958769
813882
İngiltere
532250
699504
803385
728456
639858
Hollanda
353403
528937
728065
561706
390996