Page 25 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
25
Meksika
214696
346204
456475
390603
377693
ABD
135890
240621
327903
363747
395071
Kanada
210710
341166
386155
360697
302169
Belarus
53195
83207
113126
323727
593201
Brezilya
85057
285036
292082
313112
226366
Mısır
135554
234444
223358
309125
159220
10
Ü
lke
Toplam
ı
3314002
4979850
5664189
5331237
4306741
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Türkiye 2014 yılı itibariyle dünyanın 127. sıradaki "elma, kayısı, armut" ithalatçısıdır. 2011 yılında
5,4 milyon dolar olan ithalatı 2015 itibariyle 1,2 milyon dolar olmuştur.
Tablo 29: Türkiye`nin Dünya "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı, 2010-2014 /1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
5390
3833
2210
2877
1181
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Dünyada, değer bazında, en yüksek "elma, kayısı, armut" ithalatı yapan ilk on ülke, 2014 yılı itibariyle
toplam dünya ithalatının %47,5`ini gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasında Rusya Federasyonu
%9,1, Almanya % İngiltere %6,5 ile lider konumdadır. Hollanda ve Meksika %5 ve %3,5`lik oranla
dünya ithalat payları ile ilk beş ithalatçı ülkeyi oluşturmaktadırlar.
2015 yılında ise bir önceki yıl lider ülke olan Rusya Fed’in ithalatında %44,4 oranında bir azalma
görülmektedir. Ayni şekilde Almanya %15,1, İngiltere %12,2, Hollanda %30,4 ve Meksika %3,3
ithalat azalışı yaşamıştır. 2015 yılında Dünya ithalatında Almanya 1. İngiltere 2. Belarus 3. Rusya
ise 4. Sıraya yerleşmiştir. 2015 yılında Rusya Fed. Ithalatının bir bölümünün Belarus üzerinden
yapıldığı düşünülebilir.
Son beş yıllık ithalat paylarına bakıldığında ilk 10 Ülkenin dünya ithalatındaki payı 2010 yılında
%43,4 iken 2015 yılında %47,5 olmuştur. Son dönemdeki en büyük ithalat payına 2012 yılında
ulaşılmıştır. Söz konu ülkelerin son beş yılda oransal olarak ithalat düşmüştür. En önemli düşüş
Rusya Fed.’nunda görülmüştür. Rusya Fed 2012 yılındaki payı %12,7 iken 2014 payı %9,1 olmuştur.
Tablo 30: Dünyada Değer Bazında En Yüksek "Elma, Kayısı, Armut" İthalatı Yapan İlk On
Ülkenin 2014 Yılı Toplam Dünya İthalatında Payları, %
İthalatçılar
2010
2011
2012
2013
2014
10
Ü
lkenin
D
ü
nyada Pay
ı
%43,4
43,9%
48,1%
48%
%47,5
Rusya Fed.
10,7%
11,0%
12,7%
10,6%
9,1%