Page 26 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
26
Almanya
9,3%
10,1%
8,8%
9,2%
8,5%
İngiltere
7,6%
7,1%
6,8%
6,8%
6,5%
Hollanda
4,4%
4,7%
5,1%
6,2%
5,0%
Meksika
3,4%
2,8%
3,3%
3,9%
3,5%
ABD
2,5%
1,8%
2,3%
2,8%
3,2%
Kanada
2,8%
2,8%
3,3%
3,3%
3,2%
Belarus
0,4%
0,7%
0,8%
1,0%
2,9%
Brezilya
0,9%
1,1%
2,8%
2,5%
2,8%
Mısır
1,4%
1,8%
2,3%
1,9%
2,8%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
B. Dünya Elma İthalatı (GTİP 080810)
2014 yılı itibariyle dünyanın değer bazında en büyük ithalatçısı Rusya`dır. Rusya 2013 yılında 789
milyon dolar, 2014 yılında 620 milyon dolar elma ithal etmiştir.
Bu ülkeyi 5594 milyon dolarlık 2014 yılı ithalatı ile Almanya izlemektedir. Üçüncü sırada bulunan
İngiltere 541 milyon dolar 2014 yılı ithalatı ile değer bazında yıllık 500 milyon dolar üzeri ithalat yapan
4. ülke olmuştur.
Hollanda ve Mısır sırasıyla 350 ve 308 milyon dolar taze elma ithalatı yapan iki ülkedir. Takip eden
ülkelerin değer bazında ithalat tutarları 300 milyon doların altındadır.
Dünyanın en büyük elma ihracatçısı olan ABD, 241 milyon dolarlık 2014 yılı ithalatı ile aynı zamanda
önemli bir alıcıdır.
2015 yılında ise 492 milyon dolar ithalat ile Almanya 1., 480 milyon dolar ile İngiltere 2., 440 milyon
dolar ile daha önce ilk “on”da yer almayan Belarus 3., 381 milyon dolar ile Rusya Fed. 4., 280 milyon
dolar ile Meksika 5. ve 243, 5 milyon dolar ile ABD 6. Büyük ithalatçı olmuştur. Yine daha önce ilk
on içinde yer almayan Tayland’ın da 2015 yılındaki 230 milyon dolarlık ithalatı dikkat çekicidir.
Tablo 31: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Elma İthalatçısı Ülkesi,2011-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
7112802
7391543
8358277
7895551
7469787
Rusya Fed.
756954
796600
789444
620811
380688
Almanya
666294
597340
709113
594438
492109
İngiltere
517280
548714
611366
540475
480425
Hollanda
335879
321026
459793
350330
233018
Mısır
134102
232811
221315
308069
158045
Meksika
213259
291284
344048
277467
279849
Kanada
200436
235756
277878
250277
199225
Tayvan
144415
163965
202860
245600
238701
ABD
133108
163608
216754
240907
243503
Hindistan
185571
196117
211524
234376
212278