Page 27 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
27
10
ü
lke toplam
ı
3287298
3547221
4044095
3662750
2759796
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Türkiye, değer bazında 2,7 milyon dolar 2014 yılı ithalatı ile dünya ithalatçıları arasında 117.
sıradadır. 2011 yılında 5 milyon doları aşan elma ithalatı takip eden yıllarda kademeli olarak azalarak
2014`te tekrar 2010 yılı seviyelerine dönmüştür.
2015 yılında ise bir önceki yıla göre %59,5 oranında azalarak 1,1 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Tablo 32: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İthalatı, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
5383
3144
2067
2733
1107
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Dünya taze elma ihracatının yarıdan fazlasını ilk beş ihracatçı gerçekleştirmekte iken, ithalatta ilk on
alıcı tüm dünya ithalatının ancak %46`sını (2014) gerçekleştirmektedir. Bu oran 2013 yılında en
yüksek seviyesi olan %49`a yükselmiş olsa da artış trendi devam etmemiş ve 2014`te önceki
yıllardaki seviyesine gerilemiştir. İthalatçı sayısının çok, ihracatçı sayısının az olması ihracatçılara
fiyat üzerinde kontrol fırsatı vermesi açısından olumludur.
En büyük ithalatçı olan Rusya, 2014 yılında, değer bazında tüm dünya elma alımlarının %8`ini
gerçekleştirmiştir. Almanya ve İngiltere`nin dünya alımlarındaki payları %7 `şerdir. Hollanda, Mısır,
ABD ve Meksika %4`er; Kanada, Taipei ve Hindistan %3`er dünya ithalat paylarına sahiptir.
Son beş yıllık ithalat oranlarına bakıldığında, yıllar içinde ithalat paylarının sınırlı dalgalanmalar
haricinde değişmediği ve ithalatçı ülkelerin sıralamalarını korudukları görülmektedir.
Tablo 33: Dünyanın İlk 10 Elma İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları Değişimleri,
2010-2014
İthalatçılar
2010
2011
2012
2013
2014
Rusya
10%
11%
11%
9%
8%
Almanya
9%
9%
8%
8%
7%
İngiltere
8%
7%
7%
7%
7%
Hollanda
5%
5%
4%
5%
4%
Mısır
1%
2%
3%
3%
4%
ABD
3%
2%
3%
3%
4%
Meksika
3%
3%
4%
4%
4%
Kanada
3%
3%
3%
3%
3%
Taipei
2%
2%
2%
2%
3%
Hindistan
2%
3%
3%
3%
3%
10 ülke toplamı
47%
47%
48%
49%
46%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları