Page 28 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
28
Miktar bazında en çok taze elma ithalatını 1 milyon ton üzerinde 2014 alımı ile Rusya
gerçekleştirmiştir. Takip eden Almanya ancak 637 bin ton ile Rusya`nın hayli gerisindedir. Değer
bazında alımları birbirine çok yakın olmasına rağmen miktar bazında Rusya`nın çok daha fazla alım
yapıyor olması, daha avantajlı fiyatlarla ithalat yaptığını göstermektedir.
Benzer şekilde, Belarus ve İspanya değer bazında ilk on ithalatçı listesinde yer almaz iken miktar
bazında sırasıyla 4. ve 7. dünya ithalatçılarıdır. Bu durum avantajlı fiyatlarla ithalat yaptıklarının
göstergesidir. Belarus 415 bin ton, İspanya 247 bin ton 2014 yılı taze elma ithalatı yapmıştır.
2015 yılında Rusya’nın ithalatı 1. Sırada kalmaya devam etmekle birlikte miktar olarak düşmüştür.
Belarus ise 2015 yılında ikinci sıraya yükselmiştir.
Tablo 34: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Elma İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015 (Yıl/Ton)
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
8178035
8351692
8606544
8490822
9219605
Rusya Fed.
1157724
1278555
1352347
1049872
873719
Almanya
663650
614362
704768
637833
641881
İngiltere
464612
476525
479540
446026
413416
Belarus
100486
145674
180494
414655
731119
Hollanda
326229
336218
353546
358498
219732
Irak
184011
54940
58245
266973
96900
İspanya
244800
223047
239415
247167
232262
Meksika
198481
235893
274978
235502
306402
Kanada
198618
202609
233596
222140
212337
ABD
147789
183453
198746
207994
153277
10
ü
lke toplam
ı
3686400
3751276
4075675
4086660
3784145
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Taze elma ithalatçısı ülkeler ağırlıklı olarak kendilerine yakın ülkelerden alım yapmaktadırlar. Bunun
bir istisnası 3. sıradaki ithalatçı olan İngilteredir. İngiltere alımlarının %22,1`ini Güney Afrika`dan,
%15,6`sini Yeni Zelanda`dan, %7,3`ünü Şili`den yapmaktadır. Fransa %26,1 ile en büyük
ihracatçısıdır.
2015 yılında Rusya alımlarının %29,3`ünü Belarus’tan, %18,1`ini Sırbistan`dan yapmaktadır.
13,6’sını Moldova ve 5,6’sını Azerbaycan’dan yapmıştır. Rusya`nın, coğrafi olarak daha yakın olan
Türkiye`den ithalatı ilk beş ülke arasında değildir.
Almanya ithalatını coğrafi olarak yakın ülkelerden gerçekleştirmektedir ancak yine Türkiye ilk beş
ihracatçısı arasında değildir. Almanya alımlarının %44`ünü İtalya`dan, %19,1`ini Hollanda’dan
%12,8’ini Belçika’dan yapmaktadır.
Meksika alımlarının neredeyse tamamını (% 98,2) ABD`den gerçekleştirmektedir.
Şili ve Yeni Zelanda "uzak" pazarlara ihracat yapmaları ile dikkat çeken iki önemli rakip ülkedir.