Page 29 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
29
Tablo 35: Dünyanın İlk 5 Elma İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
İthalatçılar
Değer
Bazında 2014
Yılı İthalatı
Değer
Bazında 2014
Yılı İthalat
Payı
Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalatı
İthalat Yapılan İlk Beş
Ülke 2015
Rusya Fed
620811
7,9%
380688
Belarus %29,3 Sırbistan
%18,1, Çin %13,6, Moldova
%5,6, Azerbaycan %4,4
Almanya
594438
7,5%
492109
İtalya %43,7, Hollanda
%19,1, Fransa %12.8,
Belçika %9, Avusturya
%4,2
İngiltere
540475
6,8%
480425
Fransa %26,1, Güney
Afrika %22,1, Yeni Zelanda
%15,6, Şili %7,3, İtalya
%8,8
Hollanda
350330
4,4%
233018
Şili %29,2, Yeni Zelanda
%20,1, Fransa %11,1,
Belçika %8,7, G. Afrika
%8,4
Mısır
308069
3,9%
(2014 ) İtalya %42,
Yunanistan %19, Suriye
%13, Lübnan %9,
Avusturya %4
Meksika
277467
3,5%
279849
ABD %98,2 Şili %0,7, Yeni
Zelanda %0,7, Kanada
%0,2,
Kanada
250277
3,2%
199225
ABD %81,4, Şili %6,9,y.
Zelanda 6,3,Arjantin %1,5,
Çin %1,1
Tayvan
245600
3,1%
238701
ABD %31, Japonya %30,
Şili %19,5, Y. Zelanda
%14,8, G. Afrika %2,5
ABD
240907
3,1%
243503
Şili %46,6, Yeni Zelanda
%29,7, Kanada %14,2,
Arjantin %9,1,İtalya%0,1
Hindistan
234376
3,0%
212278
ABD %54,3, Çin %14,2, Şili
%10,5, Y. Zelanda %9,
İtalya 5,6
Belarus*
216853
2,7%
439472
Polonya %25,5, Makedonya
%11,7, G. Afrika %11,6,
Brezilya %7,8, Moldova
%7,2
10
ü
lke toplam
ı
3879603
49,1%
3199268**
*
Belarus 2015 yılında ilk on ülke arasına girmiştir.
** Mısır hariç toplam
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
C. Dünya Armut İthalatı (GTİP 080929)
2014 yılında Rusya Federasyanu değer bazında en yüksek armut ithal eden ülkedir. 2014 yılı alımları
355,3 milyon dolardır ve dünya armut ithalatının %12`sine tekabül etmektedir. Takip eden Almanya
240 milyon dolar ile dünya ithalatında %8,6 paya sahiptir. Brezilya, Hollanda ve İngiltere ilk beş
ithalatçı arasındadır ve Fransa, İtalya ve ABD’nin 2014 alımları değer bazında 150 milyon doların
altındadır.