Page 30 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
30
2015 yılında Almanya 212,7 milyon dolar armut ithalatı ile 2. Sıraya yükselmiştir. Brezilya 159,3
milyon dolar ile 2. Rusya Fed. İse 150 milyon dolar ile 3. Sırada yer almaktadır. İlk 3 ülkeyi ABD,
Belarus ve Hollanda takip etmektedir. 2015 yılında ABD’nin armut ithalatı % 24, Belarus’un ithalatı
ise %44 artmıştır.
Tablo 36: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Armut İthalatçısı Ülkesi, 2012-2015/ 1.000 ABD
Doları
İthalatçılar
2012
2013
2014
2015
Dünya
2485085
2869821
2794884
2545614
Rusya Fed.
441176
387046
355252
150473
Almanya
206466
242550
240122
212648
Brezilya
223610
196301
200726
159263
Hollanda
183968
245119
189526
148527
İngiltere
135100
172338
160706
139507
Fransa
142907
177415
127540
109661
Italya
101451
135152
121764
100135
ABD
73807
109909
121114
149982
Meksika
52529
109709
110163
95679
Belarus
13674
23495
101119
145467
10
ü
lke toplam
ı
1574688
1799034
1728032
1411342
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Türkiye 2012 yılında 634 bin dolarlık armut ithalatı yapmıştır. 143 bin dolarlık 2014 yılı ithalatı ile
dünyanın 127. sıradaki armut ithalatçısıdır. 2015 yılı ithalatı ise 61 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 37: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Armut İthalatı, 2012-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2012
2013
2014
2015
Türkiye
634
142
143
61
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
İlk beş sıradaki ithalatçı, dünya armut ithalatının % 41’ini gerçekleştirmektedir. Bu oran 2012 yılında
%48, 2013`te %43,3 olmuş ve 2014`te %41’düşmüştür. Benzer şekilde ilk on ithalatçı ülkenin toplam
payı da son üç yıl içinde düşmüştür. 2014 yılında Belarus’un payındaki artış dikkat çekicidir.
Tablo 38: Dünyanın İlk 10 Armut İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları
Değişimleri, 2011-2014
İthalatçılar
2012
2013
2014