Page 4 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
4
Tablo 64: “Elma Armut Kayısı” Miktar Bazında Dünya İhracatı (2012- 2015) /Ton
54
Tablo 65: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İhracatı, 2012-2015
55
Tablo 66: “Elma, Armut, Kayısı” Miktar Bazında Türkiye İhracatının Dünya İhracatında Pay
55
Tablo 67: Türkiye`nin Miktar Bazında 2014 Yılı İhracatı ve Dünya İhracat Sıralaması
55
Tablo 68: Türkiye`nin Değer Bazında 2015 Yılı İthalatı ve Dünya İthalat Sıralaması
56
Tablo 69: Türkiye`nin Elma İhracatı, İlk 10 Ülke, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
56
Tablo 70: Türkiye`den Elma İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatında Payları
57
Tablo 71: Türkiye`nin Armut İhracatı, İlk 10 Ülke, 2012-2015/ 1.000 ABD Doları
58
Tablo 72: Türkiye`den Armut İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatında Payları
58
Tablo 73: Türkiye`nin Kayısı İhracatı, İlk 10 Ülke, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
59
Tablo 74: Türkiye`den Kayısı İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatındaki Payları
60
Tablo 75: Türkiye`de Faaliyet Gösteren Dernek ve Kuruluşlar
61
Tablo 76: Isparta’nın Yıllara Göre Elma Üretimi
64
Tablo 77: Isparta’nın Yıllara Göre Kayısı Üretimi
65
Tablo 78: Firmaların Ciro Aralıkları (18 firma bazlı)
70
Tablo 79: Kümede yer alan firmaların üretimini yaptığı ürün çeşitleri
71
Tablo 80: Küme Katılımcılarının Alt Yapı Durumu (16 firma bazlı)
73
Tablo 81: İhracat Potansiyeli olan Ülkelerde (İlk 5) İthalatçı ve Türkiye’nin Rekabet Durumu
81
Tablo 82: İhracat Potansiyeli olan Ülkelerde (İlk 5) İthalatçı ve Türkiye’nin Rekabet Durumu
84
Tablo 83: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları GV Elma
85
Tablo 84: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları GV Armut
86
Tablo 85: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları GV Kayısı
88
Tablo 86: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış Fiyatları- 2015
90
Tablo 87: Türkiye İhracat Ton Başına Ortalama Fiyatı ile Hedef Ülke İthalat Ton Başına
90
Tablo 88: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları (Elma)
92
Tablo 89: Dünyanın İlk 10 Sıradaki Armut İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış
92
Tablo 90: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları-
93
Tablo 91: Dünyanın İlk 10 Sıradaki Kayısı İhracatçısının Ton Başına Ortalama Satış
94
Tablo 92: Hedef Pazarların Dünyadan Ton Başına Ortalama İthalat Fiyatları
94
Tablo 93: Fransa’da Elma’nın Tüketiciye Ulaşma Kanalları
96
Tablo 94: Kümenin ihracat yaptığı ülkeler ve firma sayısı
103
Tablo 95: Türkiye’nin Potansiyel ve Mevcut Pazarları
104
Tablo 96: Kümenin Hedef Pazarları
104
Tablo 97: Hedef Ülkelerde Düzenlenen Fuarların Listesi
105
ŞEKİLLERİN LİSTESİ
Şekil 1: Elma ve Elma Mamulleri Değer Zinciri
66
Şekil 2: Kümenin Değer Zincirinde Tedarik/Satın Alma başarı faktörleri değerlendirmesi
68
Şekil 3: Kümenin Değer Zincirinde Üretim halkasında başarı faktörleri değerlendirmesi
68
Şekil 4: Kümenin Değer Zincirinde İhracat Satış halkasında başarı faktörleri değerlendirmesi
69
Şekil 5: Kümenin Değer Zincirinde Ortak Hareket için başarı faktörleri değerlendirmesi
69
Şekil 6: Küme Haritası
70
Şekil 7: Firmaların Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı
71
Şekil 8: Firmaların Ürün Çeşitlerine Göre Dağılımı
72
Şekil 9: Küme Üretim Kapasitesinin Durumu (14 firma bazlı)
72
Şekil 10: Küme Katılımcılarının Kapalı Üretim Alanlarının Durumu
73
Şekil 11: Firmaların Kalite Belgesi Türlerine Göre Dağılımı
73
Şekil 12: Kümenin İnsan Kaynakları Dağılımı
74
Şekil 13: Kümenin Firmalarının İhracat Yaptığı Ülkeler/Bölgeler
74
Şekil 14: Küme Firmalarının Hedef Pazar Tercihleri
75
Şekil 15: Kümenin Faktör Koşulları
76
Şekil 16: Kümenin Rekabet Yapısı
76
Şekil 17: Kümenin Talep Koşulları
77
Şekil 18: Kümedeki Tedarikçilerin ve Destekleyici Sektörlerin Varlığı
77
Şekil 19: İşbirliği Kuruluşları ve Kamu Kurumlarının Etkinliği
78
Şekil 20: Kümenin Vizyon Planı
98
Şekil 21: Vizyon Planı Çerçevesinde Sunulan Eğitim İhtiyaçları
99
Şekil 22: Vizyon Planı Çerçevesinde Danışmanlık İhtiyaçları 100
Şekil 23: Vizyon Planı ile İlişkilendirilmiş Danışmanlık İhtiyaçları
101
Şekil 24: Proje Performans Kriterleri/Ölçüt
105