Page 31 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
31
Rusya Federasyonu
17,8%
13,5%
12,7%
Almanya
8,3%
8,5%
8,6%
Brezilya
9,0%
6,8%
7,2%
Hollanda
7,4%
8,5%
6,8%
İngiltere
5,4%
6,0%
5,8%
Fransa
5,8%
6,2%
4,6%
İtalya
4,1%
4,7%
4,4%
ABD
3,0%
3,8%
4,3%
Meksika
2,1%
3,8%
3,9%
Belarusya
0,6%
0,8%
3,6%
10
ü
lke toplam
ı
63,8%
62,7%
61,8%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Miktar bazında en yüksek 2014 armut ithalatını 369 bin ton ile Rusya yapmıştır. Brezilya 208 bin ton
2014 ithalatına sahipken Brezilya 179 bin ton alım yapmıştır. Almanya`nın miktar bazında ithalatı
173 bin tondur.
2015 yılında Rusya Fed. 254 bin ton ile en yüksek ithalatı yapmış. Brezilya 179 bin ton ile izlemiş,
Belarus ise miktar bazında en çok ithalat yapan 3. Ülke olmuştur.
Tablo 39: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Armut İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2012-2015 (Yıl/Ton)
İthalatçılar
2012
2013
2014
2015
Dünya
2367283
2443274
2703474
2672130
Rusya Fed.
410259
383035
368858
254217
Brezilya
216826
189696
208346
179306
Almanya
153810
155312
173239
168145
İngiltere
138063
148871
167331
149325
Hollanda
159992
183479
166736
121473
Fransa
130805
127039
125395
109178
Belarus
19190
33217
123615
175891
Italy
84262
97816
104723
92869
Litvanya
48503
45714
101913
151300
Meksika
41548
83349
86969
85032
10
ü
lke toplam
ı
1403258
1447528
1627125
1486736
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016