Page 32 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
32
2014 yılında En büyük armut ithalatçısı olan Rusya Fed. 2015 yılında 3. Sıraya gerilemiştir.
Alımlarının önemli bölümünüArjantin ve Belarus’tan yapmaktadır. Takip eden Almanya 2015 yılında
birinci sıraya yükselmiştir. Alımlarının büyük miktarını İtalya ve Hollandadan yapmaktadır.
Brezilya 2015 yılında 2. Sıraya yükselmiştir. Alımlarının çoğunluğunu Arjantin ve Portekiz’den
yapmaktadır.
4. sıradaki Hollanda 5. Sıraya gerilemiştir. Armut ithalatının çoğunluğunu G. Afrika ve Şili’den
yapmaktadır.
2015 yılında armut ithalatını önemli ölçüde arttıran Belarus da 6. Sıradaki ithalatçı olarak ayrıca
değerlendirilmiştir. Belarus çoğunlukla G. Afrika, Fas ve Makedonya’dan ithalat yapmaktadır.
Tablo 40: Dünyanın İlk 5 Armut İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
İthalatçılar
Değer
Bazında
2014 Yılı
İthalatı
Değer
Bazında
2014 Yılı
İthalat
Payı
Değer Bazında
2015 Yılı İthalatı
İthalat Yapılan İlk Beş Ülke 2015 Yılı
Rusya Fed
355252
12,7%
150473
Arjantin %43,2, Belarus %13,4 Çin %12,6, G.
Afrika %10,9, Şili % (Türkiye%2,7)
Almanya
240122
8,6%
212648
İtalya %40,8, Hollanda %31,2, Belçika %7,1,
İspanya %6,2, G. Afrika %4,9 (Türkiye%0,1)
Brezilya
200726
7,2%
159263
Arjantin %66,5 Portekiz %23,4 İspanya %4,8, Şili
%2,7, ABD%2,1
Hollanda
189526
6,8%
148527
G.Afrika 39,3, Şili %29,6, Arjantin %18,3, Çin
%4,6 Belçika %3,9
İngiltere
160706
5,8%
139507
Hollanda %43,6, Belçika %19, G. Afrika %12,
Portekiz %7,7,Almanya %4,2 (Türkiye%0,2)
5
ü
lke
toplam
ı
1146332
41%
810418
Belarus
101119
3,6%
145467
G. Afrika %15,7, Fas %11, Makedonya %8,9
Sırbistan %8,7 Brezilya %7,4, (Türkiye %4,5)
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
E.Dünya Kayısı İthalatı (GTİP 080910)
Değer bazında dünya kayısı ithalatının lideri, 124,2 milyon dolarlık 2014 yılı ithalatı ile Almanya`dır.
Bu ülkeyi 45,2 milyon dolar ile Rusya, 41,2 milyon dolar ile İtalya takip etmektedir. Fransa`nın 35,7,
Kazakistan`ın 33,6 milyon dolar tutarında 2014 yılı kayısı ihracatı vardır.
İlk beş ithalatçı ülkeyi takip eden İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya 20 milyon dolar
civarı ithalat rakamlarına sahiptirler.
2015 yılında 109 milyon dolar ile Almanya ithalatta yine 1. Ülkedir, İtalya 43,7 milyon dolar ithalat
değeri ile 2. Sıraya yükselirken, Rusya Fed. ve Fransa 36 milyon dolar değerinde ithalat
gerçekleştirmiştir. Holanda’nın ithalatında ise bir önceki yıla göre önemli bir azalma gerçekleşmiştir
(%56,8).
Tablo 41: Değer Bazında Dünyanın İlk 10 Kayısı İthalatçısı Ülkesi, 2011-2015/ 1.000 ABD
Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
431772
478143
568464
525753
440106