Page 33 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
33
Almanya
95629
105367
134628
124209
109125
Rusya Fed.
74370
73782
70859
45232
36344
Italya
38446
27584
46580
41256
43678
Fransa
18820
26721
44888
35716
36150
Kazakistan
13782
20467
52769
33571
12791
İngiltere
14970
15690
19681
27275
19926
Hollanda
17524
23943
23153
21850
9451
İsviçre
16654
19166
23369
20781
24322
Belçika
15112
17568
18943
19173
15882
Avusturya
18918
18745
20627
18407
22284
10
ü
lke toplam
ı
324225
349033
455497
387470
317162*
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Türkiye eğer bazında 1.000 ABD dolarlık 2014 ithalatı ile dünyanın 142. sıradaki kayısı ithalatçısıdır
ancak ithalat tutarı yok sayılabilecek kadar azdır. 2015 yılı ithalatı ise 13 bin dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 42: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Kayısı İthalatı, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
7
55
1
1
13
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
İlk beş ithalatçı, değer bazında toplam dünya ithalatının %53,3’ünü gerçekleştirmektedir. Bu oran
son beş yıllık dönemde hep %50`nin üzerinde kalmış, 2013`te %61,5`e ulaşmış ancak 2014`te tekrar
%53,3`e gerilemiştir.
Almanya değer bazında dünya kayısı ithalatının %23,6`sını gerçekleştirmektedir. Rusya`nın %8,6,
İtalya`nın %7,8, Fransa ve Kazakistan`ın yaklaşık %7`şer dünya ithalat payları bulunmaktadır.
İkinci beş ithalatçının dünya ithalatındaki payları %5-%4 civarındadır. İlk on ülke toplam dünya
ithalatının %73,7’sini gerçekleştirmiştir.
Tablo 43: Dünyanın İlk 10 Kayısı İthalatçısı Ülkenin Değer Bazında İthalat Payları
Değişimleri, 2011-2014
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
Almanya
22,1%
22,0%
23,7%
23,6%
Rusya Fed.
17,2%
15,4%
12,5%
8,6%
Italya
8,9%
5,8%
8,2%
7,8%
Fransa
4,4%
5,6%
7,9%
6,8%
Kazakistan
3,2%
4,3%
9,3%
6,4%