Page 34 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
34
İngiltere
3,5%
3,3%
3,5%
5,2%
Hollanda
4,1%
5,0%
4,1%
4,2%
İsviçre
3,9%
4,0%
4,1%
4,0%
Belçika
3,5%
3,7%
3,3%
3,6%
Avusturya
4,4%
3,9%
3,6%
3,5%
10
ü
lke toplam
ı
75,1%
73,0%
80,1%
73,7%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Miktar bazında ithalat rakamları incelendiğinde ilk on ülkenin kendi aralarında sıralamaları değişse
de ithalat liderliklerini korudukları görülmektedir. Miktar bazında sıralamanın değer bazında
sıralamadan farklı olmasının sebebi ülkelerin alım yaptıkları birim fiyatlar arasındaki farklardır.
Değer bazında olduğu gibi, miktar bazında ithalatında lideri Almanya`dır. Almanya 60,8 bin ton 2014
yılı ithalatı gerçekleştirmiştir.
Değer bazında 5. sırada yer alan Kazakistan, miktar bazında ithalatta 2. sıradadır. Bu durum
Kazakistan`ın daha fazla miktarda kayısıyı daha ucuza ithal ettiğini göstermektedir. İsviçre ise daha
pahalı alımlar yapmaktadır. Bu ülkeler dışında kalan sekiz ülkenin sıralamaları değişmemiştir yani
ithalat miktarları ile ithalat değerleri (ve dolayısıyla alım yaptıkları fiyatlar) dengelidir.
2015 yılında Almanya yine miktar bazında lider durumundadır. Kazakistanın ithalatına ilişkin henüz
veri bulunmamaktadır. 43 bin ton ile Rusya Fed. 3. 32 bin ton ile İtalya 4. Sırada yer almaktadır.
Tablo 44: Dünyanın ilk 10 Sıradaki Kayısı İthalatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015 (Yıl/Ton)
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
272558
330927
442595
317210
298298
Almanya
44280
56773
57201
60812
59197
Kazakistan
17682
25711
58015
37447
7813
Rusya Fed.
61915
67198
68004
36525
43203
Italya
23834
21003
26342
28150
32204
Fransa
10765
15701
21394
17679
20315
Hollanda
7184
9435
7583
10340
5264
İngiltere
5430
6674
7118
9961
8596
Avusturya
8752
9898
9009
8653
11521
Belçika
6001
7999
6722
7976
7035
İsviçre
5844
7865
7859
7621
9421
10
ü
lke toplam
ı
175.305
194.056
230.283
271.214
222.492*
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016