Page 40 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
40
Türkiye genelinde 2015 yılı Armut üretimi ise bir önceki yıla göre %3,6’luk bir artışla 463 bin ton
olarak gerçekleşmiştir. Üretim yaklaşık %50’si Marmara Bölgesi kaynaklıdır. Başlıca armut türleri;
Santa Maria, Akça, Mustafabey, Cassia, William, Ankara ve Deveci’dir.
Tablo 52: Türkiye Armut Üretimi (2015 yıl sonu rakamlarına Göre)
Yıllar
Üretim Miktarı (Ton)
2010
380 003
2011
386 382
2012
442 646
2013
461 826
2014
462 336
2015
463 623
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2015
3.2 Türkiye’nin Küme Üretim Analizi
Elma
Türkiye dünyadaki belli başlı elma üreticisi ülkelerden biridir. Son 10 yılda Türkiye’de elma üretim
miktarında dalgalanmalar görülmekle beraber, ortalama 2,6 milyon ton üretim yapılmıştır.
2014 verilerine göre toplu meyvelik alanı 1.714.169 dekar olarak gerçekleşmiş, üretim miktarı ise
2.480.444 ton olmuştur. Ağaç başına ortalama verim 46,4 kg iken, meyve veren ağaç sayısı toplam
ağaç sayısının %73’ünü oluşturarak 48.664.590 olmuştur.
2014 yılında elma yetiştiriciliğinin Isparta (%26) Karaman (%13,4), Antalya (%8,9), Denizli (%6,8) ve
Niğde (%5,2) illerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Bu iller ülkemiz elma üretiminin %60’ını gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin elma üretimi son 10 yılda
yaklaşık %3,5 oranında düşüş kaydederek 2014 yılında 2,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2023
yılında elma üretiminin 3,6 milyon ton olacağı öngörülmektedir.
Kayısı
Son 10 yılda Türkiye kayısı üretimi yaklaşık %68 oranında düşüş kaydederek 860 bin tondan 2014
yılsonu itibariyle 270 bin tona düşmüştür.
2014 yılı verilerine göre toplu meyvelik alanı 1.119.181 dekar olurken, Ağaç başına ortalama verim
19kg’dır. Meyve veren ağaç sayısı toplam ağaç sayısının %86’sını oluşturarak 14.504.705 olmuştur.
2014 yılında kayısı yetiş
tiriciliğ
inin, Mersin (%41,4,) Malatya (%14,3), Antalya (%10,2), Isparta
(%4,5 )ve Elazığ (%4,2) illerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu iller ülkemiz kayısı üretiminin
%75’ini gerçekleş
tirmektedir.
Armut
Son 10 yılda Türkiye armut üretiminde yaklaşık %30’luk bir artış kaydederek 300 bin tonluk
değerinden 2015 yılsonu itibariyle 463 bin tona yükselmiştir.