Page 41 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
41
3.3 Türkiye’de Küme Üretimi ve Dünyadaki Yeri
Elma
Türkiye dünyadaki belli baş
lı elma üreticisi ülkelerden biridir. 2013 yılsonu itibariyle dünya elma
üretimi 80 milyon ton olarak gerçekleşmiş, Türkiye elma üretimi ise 3,1 milyon ton olmuştur.
Bu rakamla Türkiye dünya elma üretiminden %3,9 oranında pay alarak en çok elma üreten ülkeler
arasında 3. sırada yer almıştır. 2013 yılsonu itibariyle en çok elma üretimi gerçekleştiren ilk 5 ülke
sırası ile Çin (%49), ABD (%5,1), Türkiye (%3,9), Polonya (%3,8) ve İtalya (%2,7) olmuştur.
Tablo 53: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Elma Üretimi (Ton)
Yıllara Göre Üretim (TON)
2010
2011
2012
2013
Türkiye Elma Üretimi
2.600.000
2.680.075
2.888.985
3.128.450
Dünya Elma Üretimi
70.585.832
76.053.680
77.488.543
80.822.500
Türkiye'nin Dünya Üretiminden
Aldığı Pay
3,7%
3,5%
3,7%
3,9%
Kaynak: FAO, TÜİK
Kayısı
2013 yılsonu itibariyle dünya kayısı üretimi 4,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş, Türkiye kayısı üretimi
ise 780 bin ton olmuştur. Bu rakamla Türkiye dünya kayısı üretiminden %19 oranında pay alarak en
çok kayısı üreten ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır. 2013 yılsonu itibariyle en çok kayısı üretimi
gerçekleştiren ilk 5 ülke sırası ile Türkiye (%19), İran(%11), Özbekistan (%10,5), Cezayir (%7,8) ve
İtalya (%4,8) olmuştur.
Tablo 54: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Kayısı Üretimi (Ton)
Yıllara Göre Üretim (TON)
2010
2011
2012
2013
Türkiye Kayısı Üretimi
450.000
650.000
760.000
780.000
Dünya Kayısı Üretimi
3.311.114
3.687.104
3.957.392
4.111.076
Türkiye'nin Dünya Üretiminden Aldığı Pay
13,6%
17,6%
19,2%
19,0%
Kaynak: FAO, TÜİK
Armut
2013 yılsonu itibariyle dünya armut üretimi 22,6 milyon ton olarak gerçekleşmiş, Türkiye armut
üretimi ise 415,6 bin ton olmuştur. Bu rakamla Türkiye dünya armut üretiminden %1,8 oranında pay
alarak en çok armut üreten ülkeler arasında 5. sırada yer almıştır. 2013 yılsonu itibariyle en çok kiraz
üretimi gerçekleştiren ilk 5 ülke sırası ile Türkiye (%1,8), Çin (%69,4), ABD (%3,2), İtalya (%3) ve
Arjantin (%2,9) olmuştur.
Tablo 55: Yıllara Göre Türkiye ve Dünya Armut Üretimi (Ton)