Page 42 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
42
Yıllara Göre Üretim (TON)
2010
2011
2012
2013
Türkiye Armut Üretimi
380.003
386.382
439.656
415.643
Dünya Armut Üretimi
22.655.760 24.004.185 23.539.319 22.619.716
Türkiye'nin Dünya Üretiminden
Aldığı Pay
1,7%
1,6%
1,9%
1,8%
Kaynak: FAO, TÜİK
3.4 Türkiye Küme Ürünlerinin Dış Ticaret Analizi
Türkiye “elma, armut kayısı” kümesi ürünleri toplamında 10,1 milyon dolarlık 2014 yılı ihracatı
gerçekleştirmiştir. Bu tutarın 50,3 milyon doları elma, 39,2 milyon doları kayısı, 11,2 milyon doları
kayısıdan elde edilmiştir.
Tablo 56: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Değer Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015, 1.000
ADB Doları
GTIP
2011
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
65541
80433
101017
81422
100672
'080810
Elma
36605
28549
48900
41334
50250
'080910
Kayısı
28936
41613
42391
27420
39236
'080830
Armut
0
10271
9726
12668
11186
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılı değer bazında ihracat rakamlarına göre; küme ihracatının %49,9`u elma, %39`u kayısı ve
%11,1’i armuttan gelmektedir.
Miktar bazında ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye`nin küme ürünlerinde 219 bin ton 2015 yılı
ihracatı olduğu görülmektedir. Bu miktarın 142 bin tonu elma, 55,3 bin tonu kayısı ve 21,4 bin tonu
armuttur.
Tablo 57: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015, Ton
GTIP
2011
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
115792
141439
179623
154666
219111
'080810
Elma
87303
68916
125495
111543
142412
'080910
Kayısı
28489
56302
41543
26692
55337
'080830
Armut
16221
12585
16431
21362
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılı miktar bazında ihracat rakamlarına göre; küme ihracatının %65 elmadan, %25,3`ü
kayısıdan ve %9,7’si kayısıdan gelmektedir.