Page 44 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
44
Dünya
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
10198026
11441992
10849672
9948818
'080810
Elma
7215732
8098887
7669817
7030440
'080830
Armut
2530554
2799601
2699395
2489333
'080910
Kayısı
451740
543504
480460
429045
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Tablo 61: “Elma, Armut, Kayısı” Değer Bazında Türkiye İhracatı, 2011-2015/ 1.000 ABD
Doları
GTIP
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
80433
101017
81422
100672
'080810
Elma
28549
48900
41334
50250
'080910
Kayısı
41613
42391
27420
39236
'080830
Armut
10271
9726
12668
11186
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Türkiye 2014 yılı toplam dünya elma ihracatının değer bazında %0,5’ini gerçekleştirmiş ve dünyanın
23. sıradaki elma ihracatçısı olmuştur.
Son üç yılda birer puanlık oynamalar dışında Türkiye`nin dünya elma ihracatında tuttuğu pay fazla
değişmemiştir.
2015 yılında Türkiye’nin elma ihracatında bir önceki yıla göre 21,6’lık bir artış gerçekleşmiştir.
Türkiye 2014 yılı itibariyle dünya kayısı ihracatının %5,7’sini gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Türkiye,
Fransa İspanya ve İtalya’nın ardından kayısı ihracatında 4. Sırada yer almıştır.
2015 yılında kayısı ihracatı %43,1 artmıştır. İhracat sırası değişmemekle birlikte dünya ihracat
liderliği İspanya’ya geçmiştir. Türkiye’nin payı %9,1 olmuştur.
Türkiye, 2014 yılında dünya armut ihracatının %0,5 pay ile dünyanın 17. sıradaki ihracatçısı
olmuştur. 2015 yılı ihracatında ise %12’lik bir düşme gerçekleşmiştir. 2015 yılı payı %0,4 olmuştur.
Tablo 62: “Elma, Armut, Kayısı” Değer Bazında Türkiye İhracatının Dünya İhracatında
Tuttuğu Pay, 2012-2015
2012
2013
2014
2015
Toplam T
ü
rkiye
0,8%
0,9%
0,8%
1,0%
Elma
0,4%
0,6%
0,5%
0,7%
Armut
0,4%
0,3%
0,5%
0,4%