Page 45 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
45
Kayısı
9,2%
7,8%
5,7%
9,1%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Tablo 63: Türkiye`nin Değer Bazında 2014 Yılı İhracatı ve Dünya İhracat Sıralaması
2014 Yılı İhracatı/
1.000 ABD Doları
2014 Yılı Dünya
İhracat
Sıralaması
2015 Yılı İhracatı/
1.000 ABD Doları
Elma
41334
23.
50250
Kayısı
12668
4.
39236
Armut
27420
17.
11186
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Miktar bazında ihracata bakıldığında Türkiye`nin küme ürünlerinde dünyada tuttuğu pay 2015 yılında
%1,7 civarındadır.
Yine 2015 yılında Türkiye kayısı için dünya ihracat sıralamasında miktar bazında 2. Sırada yer ve
%9,1 pay almaktadır. Elma ihracatında Türkiye, miktar bazında %0,7 dünya payı ile 14. Sıraya
yükselmiştir. Armut ihracatında Türkiye, miktar bazında %0,4 dünya payı ile 14. Sıradadır.
Tablo 64: “Elma Armut Kayısı” Miktar Bazında Dünya İhracatı (2012- 2015) /Ton
Dünya
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
11385737
11589181
11792182
12343065
'080810
Elma
8477936
8747615
8776510
9292898
'080830
Armut
2573742
2486495
2711282
2744418
'080910
Kayısı
334059
355071
304390
305749
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Tablo 65: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İhracatı, 2012-2015, Ton
Türkiye
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
141439
179623
154666
219111
'080810
Elma
68916
125495
111543
142412
'080910
Kayısı
56302
41543
26692
55337
'080830
Armut
16221
12585
16431
21362
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Tablo 66: “Elma, Armut, Kayısı” Miktar Bazında Türkiye İhracatının Dünya İhracatında
Tuttuğu Pay, 2012-2015
2012
2013
2014
2015
Toplam T
ü
rkiye Pay
ı
1,2%
1,5%
1,3%
1,8%
Elma
0,8%
1,4%
1,3%
1,5%