Page 46 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
46
Armut
0,6%
0,5%
0,6%
0,8%
Kayısı
16,9%
11,7%
8,8%
18,1%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
Tablo 67: Türkiye`nin Miktar Bazında 2014 Yılı İhracatı ve Dünya İhracat Sıralaması
2015 Yılı
İhracatı/ Ton
2015 Yılı
Dünya İhracat
Sıralaması
Elma
142412
14.
Kayısı
55337
2
Armut
21362
17
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılında Türkiye`nin kümeyi oluşturan ürünlerde ithalatı hem değer hem de miktar bazında
oldukça kısıtlıdır. Türkiye en çok ithal ettiği ürün olan elmada, değer bazında, dünyanın 136. sıradaki
ithalatçısıdır. Kayısıda 90., Armutta 149. ithalatçı durumundadır (değer bazında).
Tablo 68: Türkiye`nin Değer Bazında 2015 Yılı İthalatı ve Dünya İthalat Sıralaması, 1.000
ABD Doları
Dünya
İthalatı 2015
Türkiye
İthalatı 2015
2015 Yılı
Dünya İthalat
Sıralaması
Elma
7.469.769
1.107
136.
Kayısı
440.106
13
90.
Armut
2.545.614
61
149.
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
3.6 Türkiye’nin Küme Ürünlerinde İhracatı Ülke Bazında Analiz
3.6.1 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler: Elma
Türkiye`nin elma ihracatı, 2014 yılı itibariyle 41 milyon dolardır. Bu tutar 2010 yılında 33 milyon dolar
civarındayken 2011`de 36.6 milyon dolara ulaşmış, 2012`de hatırı sayılır bir düşüşle 28 milyon
dolara gerilemiştir. 2013`te tekrar yükselişe geçerek neredeyse 49 milyon dolar olmuştur..
2015 yılında elma ihracatı 50,3 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye`nin değer bazında en yüksek elma ihracatı 20,2 milyon dolar (2015) ile Irak`a yöneliktir. Bu
ülkeyi 13,1 milyon dolarlık ihracat ile Rusya Fed. ve 6,8 milyon dolarlık ihracat ile Suriye takip
etmektedir. Mısır 5,9 milyon dolar, Ürdün ve Kıbrıs ise 1,2 ve 1,1 milyon ihracatla izleyen diğer
ülkelerdir.