Page 47 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
47
Türkmenistan ve S. Arabistan ihracatın 1 milyon doların, Gürcistan ve Almanya ihracatın 500 bin
doların altında gerçekleştiği ancak yine de ilk on ihracat yapılan ülke arasında yer alan ülkelerdir.
Tablo 69: Türkiye`nin Elma İhracatı, İlk 10 Ülke, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
36605
28549
48900
41334
50250
Irak
24570
14043
15326
17892
20213
Rusya Fed.
0
108
267
1468
13124
Suriye
729
542
7320
6956
6834
Mısır
3775
9682
19159
9265
5869
Ürdün
690
1066
1838
1667
1236
Kıbrıs
792
846
1273
0
1116
Turkmenistan
499
223
596
424
617
S. Arabistan
218
684
1242
100
511
Gürcistan
1236
86
108
156
216
Almanya
0
0
7
87
117
10 ülke toplamı
32509
27280
47136
38015
49853
Kaynak: Trademap, Mayıs 2015
Türkiye`den elma ithal eden ilk on ülke, Türkiye ihracatının değer bazında %90`dan fazlasını
kapsamaktadır. Bu oran 2015 itibariyle %99,2`dir. Bu durum Türkiye`den elma ithal eden ülkelerin
sayısının kısıtlı olduğunu göstermektedir.
2014 yılı itibariyle, Türkiye elma ihracatının değer bazında %43`ü Irak`a yapılmaktadır. Bu oran 2010
ve 2011`de %60`ın üzerinde iken 2013`te % 31`e kadar düşmüştür.
2015 yılında ise bu oran %40,2 olarak gerçekleşmiştir.
Rusya Fed. %26,1, Suriye %13,6 ve Mısır %11,7 oranında ihracat yapılan ülkelerdir. Suriye`ye
yapılan ihracat 2013`e kadar %2`ler seviyesinde iken bu seneden sonra çift haneli oranlara çıkmıştır.
Benzer bir artış Mısır için de geçerlidir.
Ürdün ve Kıbrıs Türkiye elma ihracatında %2,5 ve%2,2 pay tutmaktadır.
Hindistan %2`lik bir ihracat oranı ile 2014 yılında ihracat pazarımıza girmiştir. Ancak 2015
ihracatımızdaki payı %0,1’e gerilemiştir.
Gürcistan, Almanya ve Libya ihracatta %1’in altında oranlarda pay tutan ülkelerdir.
Tablo 70: Türkiye`den Elma İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatında Payları, 2011-2015
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Irak
67,1%
49,2%
31,3%
43,3%
40,2%
Rusya Fed.
0,0%
0,4%
0,5%
3,6%
26,1%
Suriye
2,0%
1,9%
15,0%
16,8%
13,6%
Mısır
10,3%
33,9%
39,2%
22,4%
11,7%