Page 48 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
48
Ürdün
1,9%
3,7%
3,8%
4,0%
2,5%
Kıbrıs
2,2%
3,0%
2,6%
0,0%
2,2%
Turkmenistan
1,4%
0,8%
1,2%
1,0%
1,2%
S. Arabistan
0,6%
2,4%
2,5%
0,2%
1,0%
Gürcistan
3,4%
0,3%
0,2%
0,4%
0,4%
Almanya
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
10 ülke toplamı
88,8%
95,6%
96,4%
92%
99,2%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
3.6.2 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler Armut
Türkiye`nin dünya armut ihracatı 11,2 milyon dolardır (2015). Bu tutar 2012 yılında 10,2 milyon dolar
iken daha sonra bir miktar azalarak 2013`te 9,7, 2014`te 12,7 milyon dolar olmuştur.
2015 yılı armut ihracatının 3,3 milyon dolarlık kısmı Rusya’ya gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeyi 2,7 milyon
dolarlık tutarla Irak izlemektedir. S. Arabistan’a 1,3 milyon dolar armut ihraç edilmiştir. Türkmenistan
ve Kıbrıs’a sırasıyla 965 bin ve 605 bin dolarlık ihracat gerçekleşmiştir.
Tablo 71: Türkiye`nin Armut İhracatı, İlk 10 Ülke, 2012-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2012
2013
2014
2015
Dünya
10271
9726
12668
11186
Rusya Fed.
1917
1047
3770
3297
Irak
1897
1631
1981
2676
S. Arabistan
1323
1060
1034
1282
Turkmenistan
344
591
876
965
Kıbrıs
631
731
0
605
Almanya
360
588
330
319
BAE
86
181
311
234
Romanya
522
533
130
230
İngiltere
235
372
302
229
Yunanistan
19
129
234
221
10 ülke toplamı
7334
6863
8968
10058
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılında Rusya %29,5 ile Türkiye`nin en önemli armut ihracat pazarıdır. Irak’a %23,9 ve S.
Arabistan`a % 11,5, Türkmenistan’a %8,6 ve Kıbrıs’a %5,4 oranlarında ihracat yapılmaktadır. Takip
eden beş ülkeye yapılan ihracat %5`in altında oranlarda gerçekleşmektedir.
Türkiye`nin ilk on ülkeye değer bazında toplam armut ihracat oranları yıllar içinde sabit kalmış, 2015
yılında ise ihracat oranında yaklaşık 10 puanlık bir artış gerçekleşmiştir.
Tablo 72: Türkiye`den Armut İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatında Payları, 2012-2015