Page 49 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
49
İthalatçılar
2012
2013
2014
2015
Rusya Fed.
18,7%
10,8%
29,8%
29,5%
Irak
18,5%
16,8%
15,6%
23,9%
S. Arabistan
12,9%
10,9%
8,2%
11,5%
Turkmenistan
3,3%
6,1%
6,9%
8,6%
Kıbrıs
6,1%
7,5%
0,0%
5,4%
Almanya
3,5%
6,0%
2,6%
2,9%
BAE
0,8%
1,9%
2,5%
2,1%
Romanya
5,1%
5,5%
1,0%
2,1%
İngiltere
2,3%
3,8%
2,4%
2,0%
Yunanistan
0,2%
1,3%
1,8%
2,0%
10 ülke toplamı
71,4%
70,6%
70,8%
89,9%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
3.6.3 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler: Kayısı
Türkiye 2014 yılında 27 milyon dolarlık kayısı ihracatı yapmıştır. 2010 yılında 26.6 milyon dolar, 2011
yılında 29 milyon dolar olan değer bazında ihracat 2012 ve 2013 yıllarında 40 milyon doların üzerinde
gerçekleşmiş ancak bu yükselme eğilimi 2014`te devam etmemiştir. 2014’te 27,4 milyon dolarlık
ihracat gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ihraç ettiği kayısı 2015 itibariyle 39,2 dolar değerindedir. Bu değerin 22 milyon dolarlık
kısmını Rusya`ya satmaktadır. Almanya 6,7 milyon dolar ile Türkiye`nin 2. sıradaki kayısı
ithalatçısıdır. Bu iki ülkeyi 5 milyon dolar ile Irak ve 1.6 milyon dolar ile Suudi Arabistan takip
etmektedir. Romanya 2015 yılı itibariyle 663 bin dolarlık kayısı alımı yapmıştır.
Moldova, Singapur, Hong Kong, Azerbaycan ve Belarus ilk on alıcı arasında bulunsalarda, ihracat
tutarları 500 bin doların altındadır.
Tablo 73: Türkiye`nin Kayısı İhracatı, İlk 10 Ülke, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
28936
41613
42391
27420
39236
Rusya Fed.
11568
16124
16659
12560
21971
Almanya
7474
9178
13055
6295
6646
Irak
2242
4766
2606
1574
5062
S. Arabistan
1601
857
962
982
1570
Romanya
287
315
454
447
663
Moldova
384
411
313
110
358
Singapur
347
319
555
303
327