Page 50 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
50
Hong Kong
68
107
200
125
308
Azerbaycan
138
78
235
63
236
Belarus
4
494
363
315
217
10 ülke toplamı
24113
32649
35402
22774
37358
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2015 yılında Türkiye`nin ihracat yaptığı ilk on ülke, ihraç edilen kayısının %95,2`sini almaktadır.
Rusya tüm ihracatın 2014 yılı itibariyle %46`sının yapıldığı en önemli pazardır.
Bu ülkenin, değer bazında ihracat içinde payı, geçmiş senelerde %40 civarındayken 2014`te %46`ya
yükselmiştir. 2015 yılında ise Rusya’nın payı %56’ya ulaşmıştır.
Almanya toplam 2015 ihracatının %16,9`unun yapıldığı ikinci en önemli ihracat pazarıdır. Bu ülkenin
alım oranı 2010 ve 2013`te %30`u aşmış olsa da genellikle %20`ler seviyesinde gerçekleşmektedir.
Bulgaristan`a yapılan ihracat oransal olarak her sene azalarak 2014 yılında %9 olmuştur. Bulgaristan
ihracatı 2015 yılında %95,2 oranında düşerek, ilk on ülke arasına girememiştir.(17.sırada)
Türkiye 2015 yılında Irak`a %12,9, Suudi Arabistan`a %4`lük ihracat gerçekleştirmiştir.
Takip eden beş ülkeye yapılan ihracat kısıtlı olmakla birlikte bu ülkeler Türkiye`nin değer bazında ilk
on kayısı ithalatçısı arasındadır. Ancak 2015 yılında Moldova’ya %225, Hong Kong’a %146 ve
Azerbaycan’a %275 ihracat artışı dikkat çekicidir.
Tablo 74: Türkiye`den Kayısı İthal Eden İlk 10 Ülkenin Türkiye ihracatında Payları, 2011-2015
İthalatçılar
2011
2012
2013
2014
2015
Rusya Fed.
40,0%
38,7%
39,3%
45,8%
56,0%
Almanya
25,8%
22,1%
30,8%
23,0%
16,9%
Irak
7,7%
11,5%
6,1%
5,7%
12,9%
S. Arabistan
5,5%
2,1%
2,3%
3,6%
4,0%
Romanya
1,0%
0,8%
1,1%
1,6%
1,7%
Moldova
1,3%
1,0%
0,7%
0,4%
0,9%
Singapur
1,2%
0,8%
1,3%
1,1%
0,8%
Hong Kong
0,2%
0,3%
0,5%
0,5%
0,8%
Azerbaycan
0,5%
0,2%
0,6%
0,2%
0,6%
Belarus
0,0%
1,2%
0,9%
1,1%
0,6%
10 ülke toplamı
83,3%
78,5%
83,5%
83,1%
95,2%
Kaynak: Trademap Mayıs 2016 verilerine dayalı Strateko hesaplamaları
3.7 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dernek ve Kuruluşlar
Tablo 75: Türkiye`de Faaliyet Gösteren Dernek ve Kuruluşlar
DERNEK/KURUM
TEMEL GÖREVİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ