Page 51 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
51
ADANA HAL
Sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda
güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde
yapılmasını sağlamak, toptancı hali içinde veya dışında işlem
gören sebze ve meyvelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda
tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek mensupları ile diğer ilgilileri
kayıt altına almak, bunlara yönelik veri tabanı oluşturmak ve
toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi
sağlamaktır.
Adana Büyükşehir
Belediyesi Reşatbey Mah.
Atatürk Cad. Seyhan
Tel : 322 458 58 31
AKDENİZ YSM
İHRACATÇI BİRLİĞİ
İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle
ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Dış
ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Dış
ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin
menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici
çalışmalar yapmak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) görüşünü
ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut
eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin
kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak,
Limonluk Mah. Vali
Hüseyin Aksoy Caddesi
No:4 Mersin
Tel : 324 325 37 37
info@akib.org.tr
ANTALYA HAL
Sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda
güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde
yapılmasını sağlamak, toptancı hali içinde veya dışında işlem
gören sebze ve meyvelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda
tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek mensupları ile diğer ilgilileri
kayıt altına almak, bunlara yönelik veri tabanı oluşturmak ve
toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi
sağlamaktır.
Antalya Merkez Hal
Kumluca
Tel : 505 376 55 36
info@antalyahal.com
BATI AKDENİZ
İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ
Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda;
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin
menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici
çalışmalar yapmak. Sektörel politikaların belirlenmesi ve
geliştirilmesi, ihracat, üretim, ambalaj ve kalite standartlarının
uluslararası normlara göre tespiti ile birlikler arasında uyum ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak üzere,
aynı sektördeki birlik yönetim kurullarının başkanları ile belirlenen
ihracat performans kriterlerini sağlamak.
Topçular Mh. Aspendos
Bulvarı No:163 07200 /
Muratpaşa Antalya
Tel : 242 311 80 00
baib@baib.gov.tr
İSPARTA TİCARET
BORSASI
Üretici ve Tüccarı bir araya getirerek pazarların oluşmasını
sağlamak. Tarımla sanayileşen İsparta ekonomisini oluşturmak.
Elma borsasının kurmak, Türkiye elma piyasasının merkezi
konumuna ulaşmak, Lisanslı depoculuk sistemi içinde hububat
depoları oluşturmak.
Kutlubey Mahallesi Çınar
Sk.No:13 İsparta Tel :
0246 232 5360
ispartatb@ispartatb.org.tr
İSTANBUL
İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ
Ürünlerin ihracatında altyapı eksikliklerini gidermek, yeterli
seviyede ihracat yapılmasını sağlamak. Etkin bir tarım politikası
oluşturmak, hasat sonrası sorunları, üretici ve ihracatçının
örgütlenmesini sağlamak, bilgi eksikliği, finansman sıkıntısı ve
nakliye sorunlarına çözümler getirmek en başta sayılacak
görevleri arasındadır. Ülkemiz yaş meyve sebze ihracatının
yaklaşık yüzde 25`nin Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiş olması
Avrupa Birliği`nin sektöre yönelik uygulamalarının yakından
takibini gerçekleştirmek.
Çobançeşme Mevkii,
Sanayi Caddesi Dış
Ticaret Kompleksi, C Blok
Yenibosna
Tel: 212 454-05-00
iib@iib.org.tr
İSTANBUL YAŞ
MEYVE SEBZE VE
BOSTAN
KOMİSYONCULARI
DERNEĞİ
Tüketici için en sağlıklı ve kaliteli ürünü uygun fiyat seçeneği ile
sunmakta etkin ve öncü rol oynayan bir kurum olmak.
Merkez Hal B1 Blok
Bayrampaşa
Tel : 212 437 37 53
info@ismeyder.org.tr
MEYED MEYVE
SUYU ENDÜSTRİSİ
DERNEĞİ
Meyve suyu endüstrisinin daha fazla katma değer yaratması ve
sağlıklı beslenmeye daha fazla katkıda bulunması için gerekli
ortamın oluşturulması ile sektörün büyüyen ve rekabetçi bir yapıya
kavuşturulması.
Mehmet Şevki Paşa Cad.
No:22/8 Bostancı İstanbul
Tel : 216 373 23 62
meyed@meyed.org.tr