Page 53 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
53
YAŞ SEBZE MEYVE
İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
Yaş meyve sebze sektöründeki ihracatçı firmaların diğer rakip
ülkelerle rekabet edebilmeleri, mevcut pazarlarını koruyup her
geçen gün yeni pazarlara girebilmelerini ve bu doğrultuda ülke
ekonomisine fayda sağlamak.
Limonluk Mah. Vali
Hüseyin Aksoy Caddesi
No:4 Mersin
Tel : 324 325 37 37
info@akib.org.tr
Kaynak: Strateko internet araştırmaları
4. Yerel/Bölgesel/Küme Analizi
4.1 Sektörün Bölgedeki Gelişimine Genel Bakış
Elma
Isparta’nın birinci geçim kaynaklarından olan elma üretimi bu ilde özel bir yer teşkil etmektedir.
Özellikle, Gelendost, Senirkent ve Eğirdir gölü havzasında gölün olumlu etkisinden dolayı elma kalite
ve miktarı çok yüksek olmaktadır.
Tablo 76: Isparta’nın Yıllara Göre Elma Üretimi
Yıllar
Alan (Dekar)
Üretim (Ton)
2011
206.722
609.929
2012
217.619
634.795
2013
216.778
634.862
2014
223.648
646.266
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2014
Dünya toplam elma üretiminin yaklaşık %3,8’si Türkiye’de üretilmektedir.
Türkiye toplam elma üretiminin %26’sı Isparta’dan gelmektedir.
Dünya toplam elma üretiminin % 0,8’i ( yaklaşık % 1) Isparta’da üretilmektedir.
Her yüz elmadan 4’ü Türkiye’de, 1’i Isparta’da üretiliyor. Üretim alanı 223.648 dekardır.
Isparta elma üretimi 2014 yılı itibariyle 646.266 tondur.
Isparta da elma üretiminden elde gelir 357.091.150 TL civarındadır.
2014 yılı elma fiyatı bir önceki yıla göre yaklaşık %18’lik bir artış ile ortalama 1,23TL
olmuştur.
Isparta’dan yapılan elma ihracatı 1.314 tondur.
Isparta’da 94 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Soğuk hava depolarını toplam
kapasitesi 380.542 tondur.
Üretilen elma çeşitlerinin % 28’ini Golden, %44’ünü Starking, %4,5’ini Amasya ve %4,4’ünü
Granny Smith oluştururken, %18,6’sını da diğer elma çeşitleri oluşturmaktadır.
Kayısı
Kayısı üretiminde ülke genelinde Isparta’nın önemli bir yeri vardır. Sofralık kayısı yetiştiriciliği Eğirdir
Gölü Hoyran bölgesine sınır ilçe köylerinde (Taşevi, A.Kaşıkara, Y.Kaşıkara, A.Tırtar, Y.Tırtar,
Kumdanlı, Gençali) yapılmaktadır.