Page 54 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
54
Türkiye kayısı üretimi 2014 yılında 1.119.181dekar alanda, 270.000 ton iken Isparta kayısı üretimi
12.141 ton olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 77: Isparta’nın Yıllara Göre Kayısı Üretimi
Yıllar
Alan (Dekar)
Üretim (Ton)
2011
15.414
14.258
2012
17.914
16.908
2013
18.520
16.582
2014
19.572
12.141
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2014
Üretilen kayısının yaklaşık % 3’ü kadarı ihraç edilmektedir.
Isparta’da üretilen kayısı Türkiye kayısı üretiminin %4,5’ini oluşturmaktadır. Isparta bu
rakamla 4.sırada yer almaktadır.
2014 yılı fiyatı bir önceki yıla göre %89 artarak 2,23 TL olmuştur.
Kayısı çeşidi olarak, Roxana, Tokaloğlu, Iğdır gibi çeşitler genellikle kullanılmaktadır.
Modern tarım tekniklerinin kullanımı ile geniş bahçelerde üretim, birim maliyeti
düşmektedir.