Page 55 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
55
5. Küme Firma Analizi
5.1 Firma Profilleri
Kümede toplam 19 firma yer almış olup, her birinin profillerini açıklayan belgeler anket yolu ile
toplanmıştır.
Bknz Ek 1
5.2 Küme Değer Zinciri Ve İhtiyaç Analizi
5.2.1 Küme Değer Zinciri ve Başarı Faktörleri
Kümenin Değer Zincirine Göre Sorunların Analizi
Elma ve Mamulleri sektörü oldukça detaylı operasyonlar içeren bir sanayi alanı olup, Türkiye’de
elmanın üretim aşamasındaki sorunlar, mevcut mevzuattan kaynaklı sorunlar, pazarlama sorunları,
hastalık, zararlılar, bakım gübreleme sorun ve maliyetleri büyük önem arz etmektedir.
Sektörün başarı faktörleri Türkiye’deki tipik üretim sürecinin değer zinciri şemasında netleşebilir.
Elma ve Mamullerinin değer zinciri boyunca akışını ve zincirin her aşamasındaki girdi ve faaliyetleri
gösteren bu şema iç piyasaya ve ihracata yönelik olarak farklılıklar da gösterebilmektedir.
Ancak, zincirin ilk iki halkası olan elma rekoltesi ve elmanın işlenmesi, mamul hale getirilmesi
faaliyetleri iç ve dış pazara yönelik olarak farklılık da arz etmektedir.
Şekil 1: Elma ve Elma Mamulleri Değer Zinciri
Kaynak: Strateko görüşme değerlendirmeleri
A) REKOLTE
Pazar Odaklı ve İyi Tarım uygulamaları ile üretilmiş ürünler,
Üretimde teknoloji kullanımı ile verimliliği sağlanmış ürünler,
Kalitesi sertifikalaşma ile belgelendirilmiş ürünler
Bahçelerdeki hastalık ve zararlıların bertaraf edildiği, bakım ve gübrelemenin uygun olduğu
ve maliyetinin asgaride tutulduğu ürünler
Planlı üretim ile rekolte ve fiyat istikrarının sağlanması
Verim ve kalite arttırmaya yönelik destekler
Lisanslı depoculuğun profesyonel uygulaması
K
İ
L
İ
T BA
Ş
ARI
FAKTÖRLER
İ
ELMA TEDAR
İ
K
1. ELMA
REKOLTES
İ
2. ELMA
B
İ
RL
İ
KLER
3. ELMA KAL
İ
TE
VE F
İ
YAT
ELMA VE ELMA
MAMÜLLER
İ
İŞ
LEME
-
İŞ
LETME
G
İ
DERLER
İ
ELMA VE ELMA
MAMÜLLER
İ
SATI
Ş
VE
PAZARLAMA
-
İ
ç piyasa
- D
ış
piyasa