Page 56 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
56
B) ELMA VE ELMA MAMULLERİ İŞLEME
Müşteri ve özellikle ihracat odaklı katma değerli yeni ürünler
Ar-Ge ve inovasyon üründe, ambalajda, sunumda
Uygun destek ve finansman kaynakları
Hızlı tedarik ve sürekli bulunabilirlik için lojistik ağı güçlendirme
Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi
Stok yönetimi ve ürün kalitesinin korunması
Kalite garantisi için uluslararası sertifika sahipliğinin geliştirilmesi
Sektörel kurumlar, üreticiler, üniversite ve kamu kuruluşları arasında koordinasyon
C) PAZARLAMA ve SATIŞ
Küresel pazarlara hâkimiyet için:
Müşteri odaklı pazarlama faaliyetleri
Ülkelere göre farklılaştırılmış ürün çeşitleri
Ülkelere göre farklılık arz eden tanıtım faaliyetleri
Sanayi odaklı satışların artması
Markalı mamul satışlarının artması
Hedef ülkelerin iyi tanınması
İzleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi
Hedef pazarlarda Türk elma mamulleri bilinilirliğinin artması
Kalite belgeleri eksikliğinin giderilmiş olması
Zaman ve eleman eksikliğinin giderilmiş olması
İhracat Kapasitesi ve dış pazarlara hâkimiyette temsilcilik, depo ve satış ağı eksikliklerinin
bertaraf edilmiş olması
Markalaşma
Aracı acente bulamama sorunlarının bertaraf edilmiş olması
Hedef pazarlarda uygulanan tarife ve tarife dışı engeller, kültürel farklar
5.2.2 Başarı Faktörleri Değerlendirme
5.2.2.1 Satın Alma Yönetimi
Kümenin ürün tedariği ile ilgili analizde, küme ortalaması 5 üzerinden 2,91 olarak değerlendirilmiştir.
Bu halkada en güçlü alanlar ürünün miktar olarak yeterliliği 5 üzerinden 4,11 puan ile
değerlendirilmiştir. Ürünün kalite olarak üstünlüğü pazarlardaki rekabetçiliği ise 2,84 puan ile
değerlendirlmiştir. Bu bölümün en zayıf halkası ürün maliyetinin yeterlilik 2,00 puan ile
değerlendirilmiş olup, maliyetlerin yeterince rekabetçi olmadığını göstermiştir.
Şekil 2: Kümenin Değer Zincirinde Tedarik/Satın Alma halkasında başarı faktörleri
değerlendirmesi
Kaynak: Strateko görüşme değerlendirmeleri
0,00
2,00
4,00
6,00
Ürün
Miktar
ı
nda…
Ürün
Maliyetinde…
Ürün
Kalitesinde…
Ürün
Talebinde…
Ürün Tedarik Yönetimi
Seri1